WYDARZENIA
Świąteczne paczki dla żołnierzy PKW

Tradycyjnie, jak co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia organizujemy wysyłkę paczek świątecznych dla / od żołnierzy służących w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Poniżej opisano zasady w tym zakresie.

 

1. Ostateczny termin dostarczenia paczek za pośrednictwem dowolnie wybranych operatorów pocztowych,
to: 2 grudnia 2014 r.

 

2. Do i od każdego żołnierza może być wysłana tylko jedna paczka. W przypadku wysłania żołnierzowi więcej niż jednej paczki z kraju, do PKW zostanie wysłana ta, która została dostarczona jako pierwsza. Pozostałe paczki zostaną zwrócone nadawcom.

 

3. Gabaryty paczki:
- waga do 3kg;
- karton pocztowy typu 2 (340 mm x 245 mm x 115 mm), dostępny w placówkach Poczty Polskiej S.A.

 

4. Adres do PKW Afganistan:

imię i nazwisko
00 – 909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13
Jednostka Wojskowa 4814 „wpisać oznaczenie literowe bazy”
- litera "B" - oznacza bazę Bagram;
- litera "G" - oznacza bazę Gamberi;
- litera "F" - oznacza bazę Fenty;
- litera "K" - oznacza bazę Kabul;

 

5. Adres do PKW KFOR:

imię i nazwisko
PKW KFOR
00 – 909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

6. Adres do PKW EUFOR/MTT:

imię i nazwisko
PKW EUFOR/MTT
00 – 909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

7. Adres do PKW EUFOR RŚA:

imię i nazwisko
PKW EUFOR RŚA
00 – 909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

8. Paczki mogą zawierać przedmioty do higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki, itp.

 

9. Zabrania się pod groźbą odpowiedzialności karno - administracyjnej, przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, w tym:


- alkoholu,
- wszelkiego rodzaju broni palnej,
- materiałów wybuchowych,
- amunicji,
- narkotyków,
- materiałów łatwopalnych,
- substancji żrących,
- leków,
- produktów i materiałów szybko psujących się,
- produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się
- waluty i kosztowności,
- dokumentów i materiałów niejawnych,
- dóbr kultury prawnie chronionych.
Wszystkie przesyłki przed wysyłaniem zostaną poddane kontroli. Przesyłki niespełniające ww. warunków będą zwracane nadawcom.

 

10. Paczki muszą zawierać adres i telefon nadawcy. Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadesłane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom).

 

11. Szczegółowe informacje można uzyskać w macierzystych jednostkach wojskowych żołnierzy.

‹‹ cofnij