Zadania

 

Głównym zadaniem Polskiego Kontyngentu Wojskowego CZERNICKI 2017 jest jego pełna integracja z SNMCMG2 i Siłami Odpowiedzi NATO (ang. NATO Response Force – NRF) zapewniająca zdolność do dowodzenia międzynarodowym zespołem sił obrony przeciwminowej w ramach sojuszniczych morskich operacji bezpieczeństwa. W czasie działalności bieżącej, gdy siły odpowiedzi nie są aktywowane, priorytetem jest utrzymanie zdolności do szybkiej interwencji w szerokim spektrum operacji militarnych, między innymi poprzez utrzymywanie wyszkolenia stałego zespołu na poziomie standardów określonych dla Sił Odpowiedzi NATO.

 

Dowodząc SNMCMG2 Polski Kontyngent Wojskowy CZERNICKI 2017 wykonuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi, w tym wykrycia i likwidacji zagrożenia minowego użytego w czasach wojen światowych i licznych konfliktów o charakterze lokalnym, zarówno na podejściach do portów jak i akwenach ścieśnionych oraz kluczowych szlakach żeglugowych. Ponadto istotnym elementem działalności PKW jest demonstrowanie aktywnej postawy i solidarności państw NATO, poprzez obecność w wybranych portach basenu Morza Śródziemnego, Morza Egejskiego i Morza Czarnego.

 

Poza dowodzeniem Zespołem, głównym zadaniem PKW CZERNICKI 2017 jest wsparcie logistyczne i medyczne jednostek SNMCMG2. Pełniący rolę platformy dowodzenia ORP Kontradmirał X. CZERNICKI zapewnia warunki pracy dla dowódcy PKW i sztabu SNMCMG2, w trakcie pobytu w morzu i postoju w portach.

 

Polski Kontyngent Wojskowy CZERNICKI 2017 czynnie uczestniczy w ćwiczeniach międzynarodowych, wizytach w portach i przedsięwzięciach z tym związanych, zapewniając godne prezentowanie biało-czerwonej bandery, oraz wyrażanie gotowości Polski do prowadzenia wspólnych operacji sojuszniczych. Doświadczenia zdobyte w trakcie intensywnych manewrów międzynarodowych oraz połączonych ćwiczeń sił morskich służą rozwojowi i unowocześnianiu taktyki działań przeciwminowych.