Zadania
W skład kontyngentu w Republice Iraku wchodzą siły wydzielone z Wojsk Specjalnych, a do ich głównych zadań należy  doradztwo i szkolenie sztabów oraz pododdziałów specjalnych Sił Zbrojnych Iraku. 

Polski Kontyngent Wojskowego OIR Irak liczy do 350 żołnierzy. Obecnie V zmianą PKW OIR Irak dowodzi ppłk Rafał Wyszyński, trzon stanowią żołnierze Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych (DKWS).