Zadania
W skład kontyngentu w Republice Iraku wchodzą siły wydzielone z Wojsk Specjalnych, a do ich głównych zadań należy  doradztwo i szkolenie sztabów oraz pododdziałów specjalnych Sił Zbrojnych Iraku. 

Polski Kontyngent Wojskowego OIR Irak liczy 60 żołnierzy. Obecnie II zmianą PKW OIR Irak dowodzi ppłk Artur Piwowarski, trzon stanowią żołnierze Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych (DKWS).