Zadania
W skład kontyngentu w Republice Iraku wchodzą siły wydzielone z Wojsk Specjalnych, a do ich głównych zadań należy  doradztwo i szkolenie sztabów oraz pododdziałów specjalnych Sił Zbrojnych Iraku. 

Polski Kontyngent Wojskowego OIR Irak liczy 130 żołnierzy. Obecnie III zmianą PKW OIR Irak dowodzi ppłk Artur Kozłowski, trzon stanowią żołnierze Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych (DKWS).