Zadania

Misja będzie prowadzić działalność doradczo-szkoleniową, a jej głównym celem będzie przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu.

 

Misja nie będzie miała charakteru bojowego, a siły w niej uczestniczące nie będą bezpośrednio uczestniczyły w zadaniach zwalczania rebeliantów oraz w operacjach antynarkotykowych. Sojusz Północnoatlantycki dopuszcza prowadzenie działań bojowych jedynie w przypadku sił specjalnych. Struktura misji ma umożliwić prowadzenie działalności doradczej od szczebla ministerialnego do dowództwa korpusu włącznie.

 

Polski Kontyngent Wojskowy będzie operacyjnie podporządkowany dowództwu w misji RESOLUTE SUPPORT, pod względem kierowania narodowego będzie podlegał Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Obecnie V zmianą PKW Afganistan RSM dowodzi płk Marek Rakowski trzon stanowią żołnierze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Polski Kontyngent Wojskowego PKW Afgnaisntan RSM  liczy do dwustu żołnierzy.

 

 

Główne komponenty PKW Afganistan RSM tworzą:

  • w Kabulu: personel narodowy wydzielony do dowództwa misji oraz doradcy szczebla strategicznego;
  • w Bagram: dowództwo Polskiego Kontyngentu Wojskowego wraz z elementami wsparcia i zabezpieczenia;
  • w Gamberi: personel wydzielony do Dowództwa Doradczo-Szkoleniowego-Wschód misji RESOLUTE SUPPORT wraz z plutonem ochrony.

 

Udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT będzie miał charakter doradczy, bez angażowania polskich żołnierzy w działania bojowe.

 

Do głównych zadań PKW Afganistan RSM należeć będzie:

  • doradzanie na szczeblu strategicznym i operacyjnym afgańskim dowództwom i instytucjom podległym Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych;
  • doradzanie 201 Korpusowi Afgańskiej Armii Narodowej, Narodowym Siłom Policji Afgańskiej i Regionalnemu Centrum Operacyjnemu;
  • ochrona doradców w trakcie realizacji przez nich zadań oraz ochrona bazy;
  • doraźna ochrona konwojów logistycznych.