Zadania

Misja będzie prowadzić działalność doradczo-szkoleniową, a jej głównym celem będzie przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu.

 

Misja nie będzie miała charakteru bojowego, a siły w niej uczestniczące nie będą bezpośrednio uczestniczyły w zadaniach zwalczania rebeliantów oraz w operacjach antynarkotykowych. Sojusz Północnoatlantycki dopuszcza prowadzenie działań bojowych jedynie w przypadku sił specjalnych. Struktura misji ma umożliwić prowadzenie działalności doradczej od szczebla ministerialnego do dowództwa korpusu włącznie.

 

Polski Kontyngent Wojskowy będzie operacyjnie podporządkowany dowództwu w misji RESOLUTE SUPPORT, pod względem kierowania narodowego będzie podlegał Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Obecnie IX zmianą PKW Afganistan RSM dowodzi płk Piotr Kriese. PKW Afganisntan RSM  liczy do 350 żołnierzy.

 

 

Główne komponenty PKW Afganistan RSM tworzą:

  • w Kabulu: personel narodowy wydzielony do dowództwa misji oraz doradcy szczebla strategicznego;
  • w Bagram: dowództwo Polskiego Kontyngentu Wojskowego wraz z elementami wsparcia i zabezpieczenia;
  • w Gamberi: personel wydzielony do Dowództwa Doradczo-Szkoleniowego-Wschód misji RESOLUTE SUPPORT wraz z plutonem ochrony.

 

Udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT będzie miał charakter doradczy, bez angażowania polskich żołnierzy w działania bojowe.

 

Do głównych zadań PKW Afganistan RSM należeć będzie:

  • doradzanie na szczeblu strategicznym i operacyjnym afgańskim dowództwom i instytucjom podległym Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych;
  • doradzanie 201 Korpusowi Afgańskiej Armii Narodowej, Narodowym Siłom Policji Afgańskiej i Regionalnemu Centrum Operacyjnemu;
  • ochrona doradców w trakcie realizacji przez nich zadań oraz ochrona bazy;
  • doraźna ochrona konwojów logistycznych.