Zadania

 

 

Misja EUTM RCA stanowi element szerszego zaangażowania Unii Europejskiej (politycznego, gospodarczego, w obszarze pomocy rozwojowej oraz w zakresie bezpieczeństwa) podjętego w odpowiedzi na kryzys w Republice Środkowoafrykańskiej.

 

Jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA), której mandat upłyną 16 lipca 2016 r. 

 

Siedzibą misji jest Bangi. Dowódcą misji jest francuski generał Eric Hautecloque-Raysz. EUTM RCA będzie dążyć do modernizacji środkowoafrykańskich sił zbrojnych (FACA) i zapewniać doradztwo strategiczne ministerstwu obrony i urzędnikom w Republice Środkowoafrykańskiej, a także zajmować się kształceniem oficerów i podoficerów oraz szkoleniami dla sił zbrojnych.