Zadania

Udział Sił Zbrojnych RP w misji PKW EUFOR/MTT zapoczątkowali żołnierze 2 Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca.

 

Polski Kontyngent Wojskowy PKW EUFOR/MTT realizuje misję o charakterze szkoleniowo – doradczym.

 

Do głównych zadań Polskiego Kontyngentu Wojskowego należą: szkolenie i budowa zdolności wojskowych Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny, monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa, współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w strefie odpowiedzialności.

 

Polski Kontyngent Wojskowego EUFOR/MTT w Bośni i Hercegowinie to blisko 50 żołnierzy. Trzon pierwszej zmiany stanowili żołnierze 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów ze Złocieńca, a Dowódcą PKW był ppłk Dariusz Pałaczyński. II zmianą PKW EUFOR/MTT dowodził z kolei ppłk Jacek Chamera. Trzecią zmianą PKW EUFOR/MTT dowodził ppłk Jacek Zienkowicz, a żołnierzy wystawiła 2 Brygada Zmechanizowana Legionów, IV zmianą PKW EUFOR/MTT dowodził ppłk Tomasz Adamczyk, a żołnierzy wystawiła 7 Brygada Obrony Wybrzeża. V zmianą dowodził mjr Mirosław Zyber, a wystawiona została przez żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku oraz specjaliści z innych jednostek Sił Zbrojnych RP. VI zmianą PKW EUFOR dowodził ppłk Jarosław Jalowski, VII zmianą (2014) – ppłk Krzysztof Karczewski,  VIII zmianą (2014) – mjr Andrzej Szybisty, XI zmianą ppłk Zygmunt Głowgowski oraz X zmianą ppłk Roman Kociński.Polski Kontyngent Wojskowego EUFOR/MTT w Bośni i Hercegowinie liczy do 50 żołnierzy. Obecnie XVII zmianą PKW EUFOR/MTT dowodzi ppłk Paweł Jędryczka.