Zadania

 

PKW Rumunia znajduje sie w podporządkowaniu wielonarodowej batalionowej grupy bojowej wchodzącej w skład  rumuńskiej 2 Brygady Piechoty, a  pod względem kierowania narodowego  podlega Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

PKW Rumunia liczy do 250 żołnierzy. Dowódcą V zmiany PKW jest mjr Jacek Ćwięka.

 

PKW Rumunia wyposażony jest w 14 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, a także sprzęt wspierający ich funkcjonowanie w rejonie ćwiczeń.

 

Głównym zadaniem jest wspólne szkolenie pod auspicjami Wielonarodowej Dywizji Południowy-Wschód.