Zadania

 

PKW Rumunia znajduje sie w podporządkowaniu wielonarodowej batalionowej grupy bojowej wchodzącej w skład  rumuńskiej 2 Brygady Piechoty, a  pod względem kierowania narodowego  podlega Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

PKW Rumunia to ok. 230-osobowy kontyngent z 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich uzupełniony specjalistami z innych jednostek wojskowych oraz instytucji. Dowódcą III zmiany PKW jest mjr Marcin Szulewa.

 

PKW Rumunia wyposażony jest w 14 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, a także sprzęt wspierający ich funkcjonowanie w rejonie ćwiczeń.

 

Głównym zadaniem jest wspólne szkolenie pod auspicjami Wielonarodowej Dywizji Południowy-Wschód.