Zadania

 

PKW Rumunia znajduje sie w podporządkowaniu wielonarodowej batalionowej grupy bojowej wchodzącej w skład  rumuńskiej 2 Brygady Piechoty, a  pod względem kierowania narodowego  podlega Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

PKW Rumunia liczy do 250 żołnierzy. Dowódcą IV zmiany PKW jest mjr Daniel Butlak.

 

PKW Rumunia wyposażony jest w 14 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, a także sprzęt wspierający ich funkcjonowanie w rejonie ćwiczeń.

 

Głównym zadaniem jest wspólne szkolenie pod auspicjami Wielonarodowej Dywizji Południowy-Wschód.