Zadania

 

Fregata ORP Gen. K. Pułaski to jednostka przeznaczona głównie do osłony transportu morskiego, monitoringu żeglugi, operacji wymuszania pokoju, działań stabilizacyjnych i bojowych. Posiada silne uzbrojenie przeciw okrętom podwodnym opierające się na systemach wykrywania i jednych z najnowocześniejszych na świecie torped typu MU-90. Dodatkowo okręt ten posiada system Prairie-Masker czyli maskowania („wyciszania”) zmniejszający prawdopodobieństwo wykrycia fregaty przez zanurzony okręt podwodny. Jego system obrony przeciwlotniczej opiera się na rakietach typu Standard SM-1. Operujące z pokładu fregaty śmigłowiec SH-2G znacznie poszerza możliwości w zakresie walki z okrętami podwodnymi, a także w patrolowaniu akwenów morskich, walce z piractwem, terroryzmem oraz nielegalnym przemytem. Okręt posiada także możliwości rażenia celów nawodnych i prowadzenia działań walki radioelektronicznej.

 

PKW Pułaski liczy do 200 żołnierzy. Dowódcą kmdr por. Paweł Werner.

 

Zadanie PKW

Zapewnienie NATO natychmiastowej zdolności reagowania operacyjnego w czasie pokoju i kryzysu w zakresie realizacji zadań związanych z odstraszaniem i budowaniem morskiej świadomości sytuacyjnej.

 

Cele operacji

1)    Demonstracja sojuszniczej solidarności oraz kolektywnej obrony w ramach NATO.

2)    Zapewnienie jednolitego poziomu bezpieczeństwa państwom Sojuszu.

 

Cele PKW

1)    Wsparcie polityki zagranicznej Rządu RP.

2)    Prowadzenie rozpoznania oraz monitorowania sytuacji w rejonie działań w składzie Stałego Zespołu Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego -  SNMG1.

3)    Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi i monitorowanie ruchu morskiego na akwenie Oceanu Atlantyckiego, Morza Północnego, Morza Norweskiego, Morza Bałtyckiego i Morza Śródziemnego.