Zadania

 

Misja Air Policing w ramach wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Państw Bałtyckich jest prowadzona w oparciu o rotacyjny system dyżurów pełnionych przez kolejne państwa sojusznicze od 2004 roku.

 

 

W ramach 49 rotacji (Block 49) misję tę realizuje PKW ORLIK 8 z bazy lotniczej w Szawlach (Šiauliai) na Litwie siłami 4 samolotów F-16 (31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny) wraz z obsługą techniczną i personelem zabezpieczającym wykonywanie lotów w liczebności nie większej niż 140 żołnierzy i pracowników. Dowódcą polskiej 8 zmiany PKW jest ppłk pil. Adam Kalinowski.

 

Zadanie PKW ORLIK 8

Pełnienie dyżuru bojowego na lotnisku SIAULIAI (LITWA) utrzymując w gotowości bojowej nakazanej przez CAOC UEDEM / NIEMCY dwa uzbrojone samoloty F-16 wraz z niezbędnym personelem.

 

Cele operacji

1)    Demonstracja sojuszniczej solidarności oraz kolektywnej obrony w ramach NATO.

2)    Zapewnienie jednolitego poziomu bezpieczeństwa państwom Sojuszu.

 

Cele PKW ORLIK 8

 

1)    Niedopuszczenie do naruszenia przestrzeni powietrznej w rejonie 3 państw bałtyckich Republiki Estonii,  Republiki Łotwy i Republiki Litwy.

2)    Udzielanie pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w sytuacjach awaryjnych.

3)    Ochrona ludności i wojsk przed atakami z powietrza.

4)    Demonstracja sojuszniczej solidarności oraz kolektywnej obrony w ramach NATO.