Szef Pionu Wsparcia

Szef Pionu Wsparcia - Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia:

płk Bogdan DZIEWULSKI

 

tel. 261-85-53-33, fax 261-85-53-10