Szef Pionu Operacyjnego

Szef Pionu Operacyjnego - Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych:

gen. bryg. Andrzej TUZ

 

tel. 261-85-69-45, fax 261-85-53-10