Praca

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w Warszawie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Specjalisty w Grupie Dyżurnej, Oddział Zarządzania CAI/RASP i Ratownictwa.

 

 

Wymagania formalne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 1. Doświadczenie zawodowe:
 • min. 2 lata praca dyżurowa na stanowiskach w służbach ruchu lotniczego (ATS), służbie poszukiwania
  i ratownictwa lotniczego (ASAR) lub obrony powietrznej (OP),
 • praca na stanowiskach związanych ze służbą poszukiwania i ratownictwa lotniczego.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie:
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania w lotnictwie oraz zabezpieczenia operacji lotniczych.
 1. Znajomość uwarunkowań funkcjonowania służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego w Polsce.
 2. Umiejętność pracy na wskaźnikach na których jest zobrazowana sytuacja powietrzna w ruchu lotniczym.
 3. Umiejętność prowadzenia wymiany informacji o ruchu lotniczym.
 4. Umiejętność myślenia systemowego oraz szybkiego podejmowania decyzji.

 

Do zadań specjalisty  należeć będzie m. in.:

 1. Wykonywanie zadań w trybie dyżurowym na stanowisku operacyjnym wojskowego koordynatora w ośrodku koordynacyjnym poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ARCC) usytuowanym w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, poprzez:
 • analizowanie stanu wydzielonych wojskowych sił i środków oraz kontrolowanie ich zdolności do podejmowania działań poszukiwawczo ratowniczych,
 • podejmowanie i prowadzenie działań zgodnie z Instrukcją Operacyjną ARCC:
 1. Wykonywanie zadań w Centrum Koordynacyjnym NATO CAI w zakresie prowadzenia kontroli funkcjonowania systemu informatycznego przeznaczonego do wymiany informacji oraz podsystemu łączności z współpracującymi ośrodkami.
 2. Wykonywanie zadań w trybie dyżurowym w Centrum Koordynacyjnym NATO CAI lub RASP, w przypadku wznowienia działalności CAI lub podjęcia decyzji w zakresie uruchomienia Programu RASP.

 

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 2. Praca w równoważnym systemie czasu pracy.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Podanie o pracę oraz Curriculum Vitae.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów w terminie do dnia 22.06.2018 r.,  na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

lub

e-mail:  dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

UWAGA:

 • wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,
 • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
 • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

 

 


DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w Warszawie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

Specjalisty w Oddziale Koordynacji Wykorzystania Przestrzeni Powietrznej.

 

Wymagania formalne:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

 

Do zadań specjalisty  należeć będzie m. in.:

 1. Opracowywanie projektów aktów prawnych, a także dokumentów normatywnych i porozumień  w zakresie wykorzystania polskiej przestrzeni powietrznej oraz zezwoleń dyplomatycznych;
 2. Pozyskiwanie zgód dyplomatycznych na wyloty zagraniczne polskich wojskowych statków powietrznych oraz opracowywanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej i loty obcych wojskowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej;
 3. Współdziałanie z ambasadami oraz właściwymi wojskowymi władzami obcych państw w zakresie udzielania zgód na wloty i loty obcych państwowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej RP;
 4. Współdziałanie z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego SZ RP  zakresie pozyskiwania zgód na lądowanie na lotniskach wojskowych oraz zarządzanie ruchem lotniczym.

 

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 2. Praca w równoważnym systemie czasu pracy.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Podanie o pracę oraz Curriculum Vitae;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje;
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych.

 

Osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów w terminie do dnia 22.06.2018 r.,  na adres:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Oddział Personalno-Uzupełnieniowy
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

lub

e-mail:  dorsz.kadry@ron.mil.pl

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

UWAGA:

 • wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań, sprawdzianu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych,
 • ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,
 • pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.