PKW Czernicki

 

Polski Kontyngent Wojskowy CZERNICKI 2017 jest pierwszym morskim kontyngentem utworzonym i wydzielonym do działań na Morzu Śródziemnym, Egejskimi i Czarnym w ramach Stałego Zespołu Obrony Przeciwminowej Grupa 2 (ang. Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 – SNMCMG2). 

 

W skład Kontyngentu wchodzą:

- Dowództwo;

- Sztab Polskiego Kontyngentu Wojskowego;

- Platforma dowodzenia – w postaci okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP Kontradmirał X. CZERNICKI (stąd nazwa kontyngentu) wraz z załogą.

 

PKW CZERNICKI 2017 skierowany został do rejonu działania SNMCMG2, tj. na akweny Morza Śródziemnego, Egejskiego i Czarnego jednocześnie obejmując dowodzenie międzynarodowym zespołem okrętów sił obrony przeciwminowej. Od tego momentu sztab rozbudowano o dodatkowych oficerów marynarek wojennych państw NATO, ORP Czernicki przejął funkcję okrętu flagowego zespołu, a dowódca PKW objął obowiązki Dowódcy elitarnego Stałego Zespołu Okrętów Przeciwminowych NATO Grupa 2 (COM SNMCMG2).

 

Sztab PKW stanowi jednocześnie trzon międzynarodowego sztabu stałego zespołu, który oprócz statutowych zadań realizuje zadania planowania, realizacji i kontroli funkcjonowania sił SNMCMG2.

 

W jego skład wchodzą przede wszystkim dowódcy i zastępcy dowódców okrętów posiadający odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu operacji przeciwminowych.

 

ORP Kontradmirał X. Czernicki stanowi platformę dowodzenia dla dowódcy i sztabu SNMCMG2 tym samym zapewniając możliwość prowadzenia operacji w dowolnym rejonie basenu Morza Śródziemnego, Czarnego jak również wschodniej części Oceanu Atlantyckiego. Dodatkowo ORP Czernicki zabezpiecza wsparcie logistyczne i medyczne okrętów SNMCMG2 utrzymując zdolność do odtwarzania ich gotowości do działań w porcie i na morzu, między innymi poprzez zapewnienie uzupełniania wody i paliwa oraz prowadzenie napraw w rejonie operacji.

 

Liczebność Kontyngentu CZERNICKI 2017 wraz z załogą wyżej wymienionego okrętu dowodzenia to 70 żołnierzy.

 

W skład PKW CZERNICKI 2017 wchodzą przedstawiciele: Dowództwa 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, 12 Wolińskiego Dywizjonu Trałowców, 13 Dywizjonu Trałowców, 2 Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych, Komendy Portu Wojennego Świnoujście, Dywizjonu Okrętów Bojowych, Brygady Lotnictwa MW, Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego, Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

 

Dowódcą PKW CZERNICKI 2017 jest kmdr por. Aleksander URBANOWICZ – pierwszy polski oficer, któremu powierzono dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 w rejonie Morza Śródziemnego, Egejskiego i Czarnego.