Kontakt

Adres do korespondencji:

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
ul. Radiowa 2
00-908 Warszawa

fax (kancelaria): 261-855-310