Geneza

 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie  ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, na wniosek Rady Ministrów w dniu 29 grudnia 2016 roku wydał postanowienie o:

- użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – Grupa 2 w działaniach na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i Morzu Egejskim w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 lipca 2017 r. Zgodnie z postanowieniem kontyngent liczy do 70 żołnierzy.

 

Obecnie w rejonie Morza Śródziemnego prowadzone są dwie operacje: „Sea Guardian” (NATO) i „Sophia” (UE).

 

„Sea Guardian” to poszerzona o nowe kompetencje i obowiązki,  znana z wcześniejszych lat, operacja „Active Endeavour”, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi przed atakami terrorystycznymi. Początkowo prowadzono ją w rejonie cieśniny Gibraltarskiej a następnie na całym akwenie Morza Śródziemnego. Podczas nowej operacji NATO blisko współpracuje z Unią Europejską prowadzącą w centralnej części Morza Śródziemnego operację „Sophia”. Wspólnie patrolowane są wody międzynarodowe tego regionu w celu zapewnienia bezpieczeństwa południowym wybrzeżom Europy. Jednym z celów obu operacji jest zapobieganie nielegalnemu przemytowi ludzi.

 

W basenie Morza Śródziemnego stale operują dwa zespoły okrętów NATO: Standing NATO Maritime Group 2, złożony z fregat, oraz Standing NATO Mine Countermeasure Group 2, w skład którego wchodzą okręty obrony przeciwminowej. Obie grupy podlegają bezpośrednio  Dowództwu Sił Morskich NATO (HQ MARCOM) w Northwood i wspólnie wykonują zróżnicowane zadania z zakresu bezpieczeństwa morskiego. Między innymi chodzi o ciągłe przeciwdziałanie terroryzmowi na morzu, prowadzenie morskich działań blokadowych, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia czy wsparcie systemu zobrazowania i ostrzegania o  sytuacji na morzu.

 

Polska Marynarka Wojenna posiada doświadczenie w dowodzeniu Stałymi Zespołami NATO. W 2010 i 2013 r. oficerowie polskiej MW dowodzili Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej Grupa 1 (SNMCMG1) jednakże wydzielone wówczas siły nie miały statusu Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Ponadto wielokrotnie kierowano pojedyncze okręty wojny minowej do realizacji zadań w SNMCMG1.