Geneza

31 grudnia 2014 roku w Islamskiej Republice Afganistanu zakończyły swoją misję Międzynarodowe Siły Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF), działające w tym kraju od 2001 roku na podstawie kolejnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Mając na uwadze liczne wyzwania, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, w oparciu o decyzje podjęte przez szefów państw i rządów Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas Szczytu w Chicago (w dniach 20-21 maja 2012 r.) i potwierdzone podczas Szczytu w Newport (w dniach 4-5 września 2014 r.), na zaproszenie władz afgańskich Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego będzie kontynuować w Islamskiej Republice Afganistanu zadanie szkolenia, doradztwa i wsparcia afgańskich sił bezpieczeństwa w ramach nowej misji o nazwie RESOLUTE SUPPORT. Obecność sił sojuszniczych w Islamskiej Republice Afganistanu opierać się będzie na porozumieniu o statusie sił podpisanym między Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego a Islamską Republiką Afganistanu w dniu 30 września 2014 r.

 

19 grudnia 2014 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał postanowienie w sprawie użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji "Resolute Support" (RSM) w Islamskiej Republice Afganistanu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Udział PKW w misji będzie miał charakter doradczy, bez angażowania polskich żołnierzy w działania bojowe.

 

W dniu 29 grudnia 2018 r. Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wydał na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510)  postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu.

 

Polski Kontyngent Wojskowy w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu (PKW Afganistan RSM) – o liczebności do 400 żołnierzy i pracowników – zostanie użyty na terytorium Islamskiej Republiki Afganistanu, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w celu udziału w misji pokojowej.