Geneza

 

Zdjęcie: st. chor. Waldemar Młynarczyk

 

Polski Kontyngent Wojskowym w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie (KFOR) 

 

Udział Sił Zbrojnych RP w operacji „Joint Guardian” – operacja NATO w Kosowie - zapoczątkowali, na przełomie czerwca i lipca 1999r., żołnierze 18 batalionu desantowo – szturmowego. Od 15 lipca 2000r. w misji uczestniczył Polsko-Ukraiński Batalion (POLUKRBAT). Przez 13 lat funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie następowało wiele zmian organizacyjnych. W tym czasie polscy żołnierze udowodnili, że są dobrze wyszkoleni i przygotowani do realizacji zadań postawionych przez wyższych przełożonych. Camp Bondsteel – baza Wojsk Lądowych USA w Kosowie jest miejscem stacjonowania Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód (MNBG – E Multinational Battle Group – East). Baza jest również wykorzystywana jako miejsce stacjonowania XXXI zmiany PKW KFOR. 

Głównym rejonem działania KFOR są cztery północne gminy Kosowa tj.: Mitrovica, Leposavic, Zubin Potoc i Zvecan. W związku z tym, polska kompania manewrowa wykorzystuje bazę Nothing Hill jako miejsce stacjonowania w czasie wykonywania zadań mandatowych na północy. Ponadto, w zależności od potrzeb MNBG-E, część kompanii manewrowej rotacyjnie rozmieszczona jest na posterunku GATE-1 przy linii administracyjnej oddzielającej Serbię i Kosowo. Górzysty teren, niekorzystne warunki atmosferyczne jak również skomplikowana sytuacja polityczna i społeczna w regionie, sprawiają że służba staje się wymagająca zarówno dla żołnierzy, jak i kierujących operacjami dowódców. Warto jednak zauważyć że bliskość kulturowa między Polakami i kosowskimi Serbami korzystnie wpływa na postrzeganie sił KFOR, jak również ułatwia wykonywanie powierzonych nam zadań. 
Całością działań na północy kieruje FCP, czyli wysunięty punkt dowodzenia MNBG-E zlokalizowany we francuskiej bazie Novo Selo. Również tam polscy oficerowie, służący w charakterze oficerów łącznikowych biorą czynny udział w wypełnianiu powierzonej nam misji, wspierając kompanię manewrową niezbędnymi informacjami i współdziałając z Centrum Operacji Taktycznych (TOC – Tactical Operation Center) w czasie koordynacji działań polaków. Jest to bardzo ważne ze względu na fakt, że nasi żołnierze współpracują z żołnierzami innych kontyngentów narodowych m.in. z Amerykanami, Niemcami, Marokańczykami, Turkami jak również Ukraińcami i Grekami. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda na podstawie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa na wniosek Rady Ministrów w dniu 29 grudnia 2016 roku wydał postanowienia o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii do 30 czerwca 2017 r. Kontyngent będzie liczył do 300 żołnierzy i pracowników wojska.