gen.bryg. Sławomir WOJCIECHOWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gen. bryg. Sławomir Wojciechowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, którą ukończył w 1987 roku. Pierwszym stanowiskiem służbowym, które objął było stanowisko dowódcy plutonu rakiet przeciwlotniczych w macierzystej uczelni, z którą związany był do czasu skierowania na studia w Akademii Obrony Narodowej (1993).

 

Po ukończeniu AON (1995) dalszą służbę pełnił w 3 Brygadzie Pancernej na stanowisku szefa obrony przeciwlotniczej oraz dowódcy dywizjonu.

 

W latach 1999-2004 zajmuje stanowisko zastępcy, a następnie dowódcy 4 Pułku Przeciwlotniczego. W międzyczasie kończy studia podyplomowe w Akademii Sztabowej Połączonych Sił w Bracknell w Wielkiej Brytanii (2001) oraz Kurs Połączonego Centrum Operacji w Oberammergau w Niemczech (2002).

 

W trakcie IV Zmiany PKW w Iraku w latach 2004-2005  r. kierował Sztabem Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.

Po powrocie z misji irackiej zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego.

 

W 2008 roku kończy  Studium Polityki Obronnej w US Army War College w Carlisle. W latach 2008-2012 dowodził 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną, a w międzyczasie w latach 2009-2010 stworzył i dowodził pierwszą w kraju Grupą Bojową UE oraz był dowódcą IX Zmiany PKW w Afganistanie.

 

Lata 2012-2015 to służba na kierowniczych stanowiskach  w Zarządzie Planowania Operacyjnego P-3 Sztabu Generalnego WP oraz Zespole ds. Nowego Kierowania i Dowodzenia SZ RP.

W 2015 roku został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,  a następnie, z dniem 1 stycznia 2017 roku na Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

W trakcie służby wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia  Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie, Gwiazdą Iraku, Gwiazdą Afganistanu.