gen. bryg. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel

 

Gen. bryg. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel ukończył “Szkołę Orląt” w 1985 roku.

 

Po promocji otrzymał skierowanie do 45 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Babimoście, gdzie objął stanowisko pilota klucza lotniczego. Po dwóch latach, rozkazem przełożonych, został starszym pilotem klucza lotniczego w 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego w Pile. W tej jednostce awansował kolejno na dowódcę klucza lotniczego, szefa rozpoznania powietrznego oraz zastępcy dowódcy eskadry.

 

W latach 1992-1994 był słuchaczem studiów dowódczo-sztabowych na wydziale WLiOP w Akademii Obrony Narodowej. Po jej ukończeniu powrócił do 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, jako nawigator-programista sekcji służb, a następnie został dowódcą eskadry lotniczej. W roku 1997 ukończył kurs taktyczno-operacyjny dowódców oddziałów w Akademii Obrony Narodowej i rozkazem przełożonych został skierowany do 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu, gdzie objął stanowisko zastępcy dowódcy Pułku. Odtąd na jedenaście lat związał swoje losy zawodowe z tym garnizonem. W 2000 roku został dowódcą 7. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Powidzu.

 

 W połowie roku znalazł się w pierwszej czwórce polskich pilotów, którzy szkoleni przez instruktorów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady - według Programu Osiągania Zdolności Bojowej do osiągnięcia statusu gotowości do działań „Combat Ready", realizując roczny nalot 120 godzin - stali się pierwszymi polskimi lotnikami z uprawnieniami do lotów w ramach sił NATO. Wkrótce znalazł się również w pierwszej trójce polskich pilotów, którzy zdobyli także uprawnienia instruktorskie, w celu szkolenia pozostałej części eskadry. Zdobyte doświadczenie zaowocowało wyznaczeniem go w 2001 roku na stanowisko Szefa Wydziału - Zastępcy Szefa Oddziału Operacyjnego 3. Korpusu Obrony Powietrznej.

 

W latach 2002 – 2005 pełnił służbę w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych w Europie (SHAPE-MONS w Belgii). Następstwem wzorowej służby i osiągania wysokich wyników w szkoleniu było wyznaczenie go na dowódcę 33. Bazy Lotniczej w Powidzu. Nie zaprzestając podnoszenia swoich kwalifikacji, ukończył Studium Polityki Obronnej w Akademii Sił Powietrznych w Maxwell w Stanach Zjednoczonych. 4 sierpnia 2008 roku odbyło się uroczyste objęcie obowiązków dowódcy 3. Brygady Lotnictwa Transportowego przez płk. dypl. pil. Tadeusza Mikutela.

 

11 listopada 2008 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2008 r. został mianowany na pierwszy stopień generalski. Po przeformowaniu  3. Brygady Lotnictwa Transportowego w  3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego, które nastąpiło z dniem 1 stycznia 2009 roku był Dowódcą do 8.03.2011r.  

 

11 maja 2010r. został wybrany na Przewodniczącego programu SALIS (Strategic Air Lift Interim Solution - Program Strategicznego Transportu Lotniczego), w którym uczestniczą: Belgia, Kanada, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Luxemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania.

 

Gen. bryg. pil. Tadeusz MIKUTEL od 15.03.2011r. do 7.09.2015r. był Dowódcą 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Z dniem 7.09.2015 r. został wyznaczony na stanowisko służbowe Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od dnia 12 czerwca 2017 roku - Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ.

 

Jest pilotem klasy mistrzowskiej o nalocie łącznym ponad 1937 godzin.

 

Hobby: książki, sport (siatkówka). Obronił doktorat w 2015r. na Politechnice Poznańskiej, Wydział Maszyn i Transportu.

 

Ordery, medale, wyróżnienia:

1990                     Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

1992                     Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju

1997                     Brązowy Krzyż Zasługi

2001                     Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

2004                     Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju

2009                     Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju

2009                     Lotniczy Krzyż Zasługi

2011                     Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

2012                     Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

2014                     Błękitne Skrzydła