Dowódca Operacyjny RSZ

Generał broni dr Sławomir Wojciechowski

 

Urodził się 30.09.1963 r. w Węgorzynie. Dyplomowany oficer Wojsk Lądowych, doktor w dziedzinie nauk społecznych. Współtworzył i dowodził pierwszą w kraju Grupą Bojową UE sformowaną na bazie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. W okresie dotychczasowej, 35-letniej zawodowej służby wojskowej, dzięki nabytym umiejętnościom, doświadczeniu oraz zdobytej wiedzy ogólnej i wojskowej, zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk związanych z kierowaniem oraz dowodzeniem w kraju i poza jego granicami.

 

 

Wykształcenie:

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. por. M. Kalinowskiego w Koszalinie (1987). Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, wyższe studia dowódczo–sztabowe na Wydziale Wojsk Lądowych, tytuł oficera dyplomowanego (1993–1995). Joint Services Command and Staff College (Shrivenham, Wielka Brytania) - studia podyplomowe Advanced Command and Staff Course (2001). NATO School Oberammergau (Niemcy), Combined Joint Operations Centre (2002). US Army War College, Carlisle Barracks (Pennsylvania, USA) - studia podyplomowe polityki obronnej (2008). US Army War College, Carlisle Barracks - Joined Force Land Component Commander Course, Center for Strategic Leadership US Army War College (2017). Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, stopień naukowy doktora w Dziedzinie Nauk Społecznych, Nauki o Bezpieczeństwie (2017).

  

 

Przebieg zawodowej służby wojskowej w kraju:

 

Dowódcy plutonu i dowódca baterii podchorążych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (1988–1993). Dowódca dywizjonu artylerii przeciwlotniczej w 3. Brygadzie Pancernej (1995-1997). Szef obrony przeciwlotniczej w 36. Brygadzie Pancernej, przeformowanej w 1999 roku w 36. Brygadę Zmechanizowaną (1997–1999). Zastępca dowódcy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego (1999-2004). Dowódca 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego (2004-2007). Szef szkolenia 11 Dywizji Kawalerii Pancernej (2007). Dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (2008-2012). Zastępca szefa zarządu w Zarządzie Planowania Operacyjnego – P3 Sztabu Generalnego WP (2012-2013). Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej (2013-2015). Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (2015-2016). Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (2017 - obecnie).

  

 

Mianowania na kolejne stopnie wojskowe:

 

podporucznik (1987)

porucznik (1990)

kapitan (1994)

major (1998)

podpułkownik (2002)

pułkownik (2004)

generał brygady (2008)

generał dywizji (2017)

generał broni (2018)

  

 

Służba w kontyngentach i UE:

 

Szef Sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum - Południe podczas IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku - 11 LDKPanc (2004-2005). Dowódca Grupy Bojowej UE - 17 WBZ (2009-2010). Dowódca Polskich Sił Zadaniowych IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu - 17 WBZ (2011).

  

 

Odznaczenia i medale:

 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005)

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego (2011)

Wojskowy Krzyż Zasługi (2016)

Gwiazda Iraku (2010)

Gwiazda Afganistanu (2011)

Brązowy, Srebrny, Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1996, 2005, 2011)

Brązowy, Srebrny, Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (2000, 2005, 2012)

Illinois National Guard Distinguished Service Medal

Meritorious Service Medal for US Armed Forces

  

 

Inne wyróżnienia:

 

„Buzdygan” za utworzenie pierwszej w kraju Grupy Bojowej UE, nagroda Polski Zbrojnej (2010).

  

 

Tytuły:

 

Przodujący Oddział Wojska Polskiego – 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy (2006)

Przodująca Jednostka Wojska Polskiego – 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana (2008)

Przodujący Oddział Wojska Polskiego – IX zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu (2011)