Akredytacje ANAKONDA16

Termin akredytacji upłynął !!!

 

Pytania dotyczące akredytacji, prosimy kierować na adres: anakonda16mic@gmail.com

 

Wybrane epizody w ramach ćwiczenia Anakonda-16:

 

6 czerwca

uroczyste otwarcie ćwiczenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,

Szczegółowych informacji udziela: ppłk Piotr WALATEK, +48 607 388 937, rzecznik.do@mon.gov.pl; do@wp.mil.pl

 

7 czerwca

blisko 2 tysiące spadochroniarzy z Polski, USA i Wielkiej Brytanii przeprowadzi operację powietrzno-desantową w okolicach Torunia

Szczegółowych informacji udziela:  kpt. GIL Marcin, +48 693 357 110, rzecznikprasowy@6bpd.mil.pl


8 czerwca

wielonarodowy batalion inżynieryjny wybuduje przeprawę na rzece Wisła, którą pokona ponad 300 pojazdów w drodze do krajów bałtyckich (w ramach ćwiczenia SABER STRIKE), miejscowość Chełmno

Szczegółowych informacji udziela: por. LIPCZYŃSKI Przemysław, +48 727 014 318, lipczynski.p@gmail.com

 

9 czerwca

ćwiczenia pododdziałów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej połączone ze strzelaniami na poligonie w Ustce
Szczegółowych informacji udziela: kpt. KUROWSKI Dariusz, +48 519 039 047


10 czerwca

pod osłoną ciemności polskie i amerykańscy wojska aeromobilne przeprowadzą szturm z wykorzystaniem 35 śmigłowców

Szczegółowych informacji udziela:LORENTZ Mirosław, +48 519 038 151, rzecznik21blt@sp.mil.pl

 

11 czerwca

pododdziały wojsk chemicznych oraz medyczne będą przeciwdziałać zagrożeniom związanym z użyciem broni masowego rażenia oraz prowadzić ewakuację

brytyjski batalion wykona marsz pokonując przeprawę zbudowaną na rzece Odra w Białej Górze / k. Krosna Odrzańskiego

Szczegółowych informacji udziela: por. PĘDZIK Bartłomiej, +48 727 016 530, bartek6594@gmail.com

 

13 czerwca

wielonarodowy batalion inżynieryjny zaprezentuje swoje zdolności m. Chełmno
Szczegółowych informacji udziela: por. LIPCZYŃSKI Przemysław, +48 727 014 318, lipczynski.p@gmail.com

 

14 czerwca

Dzień Obserwatora w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie (uczestniczy korpus dyplomatyczny),
Szczegółowych informacji udziela: kpt. PIERZAK Tomasz, +48 601 066 829, oficerprasowy25bkpow@gmail.com

 

15 czerwca

po przekazaniu odpowiedzialności dla innej jednostki batalion zmotoryzowany wykona marsz pokonując przeprawę na Wiśle w okolicach Chełmna
Szczegółowych informacji udziela: por. LIPCZYŃSKI Przemysław, +48 727014318, lipczynski.p@gmail.com16 czerwca

Dzień Dostojnych Gości w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim Pomorskie – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Szczegółowych informacji udziela: ppłk PIETRZAK MAREK, +48 727 401 293, mpietrzak@mon.gov.pl


17 czerwca

Ceremonia zakończenia ćwiczenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

Szczegółowych informacji udziela: ppłk Piotr WALATEK, +48 607 388 937, rzecznik.do@mon.gov.pl; do@wp.mil.pl

 

OFICJALNA STRONA ANAKONDA16: www.anakonda.do.wp.mil.pl

 

***


The term of accreditation has expired!!!

 

Enquiries concerning accreditation should be addressed to: anakonda16mic@gmail.com

 

Please enter the date and city where the events you will attend.

 

 

Chosen episodes within Anakonda 16 exercise:


6 June
Opening ceremony of the exercise at National Defense University in Warsaw.
Detailed information available at: LTC Piotr WALATEK, +48 607 388 937, rzecznik.do@mon.gov.pl; do@wp.mil.pl

7 June
About 2 thousand parachutists from Poland, USA and Great Britain will carry out the airborne operation near Toruń.
Detailed information available at: CPT Marcin GIL, +48 693 357 110, rzecznikprasowy@6bpd.mil.pl

8 June
Multinational engineering battalion will built the crossing on the Vistula River will be covered by around 300 vehicles, on the way to Baltic countries (within SABER STRIKE exercise), in Chełmno.
Detailed information available at: LT Przemysław LIPCZYŃSKI, +48 727 014 318, lipczynski.p@gmail.com

9 June
Anti-aircraft and antimissile defence subunits will carry exercises combined with shooting at field training area in Ustka.
Detailed information available at: CPT Dariusz KUROWSKI +48 519 039 047

10 June
At night both Polish and American airborne Forces will make an assault using 35 helicopters to it.

 


11 June
Subunits of chemical forces and military medical services will counteract threats connected with the use of weapon of mass destruction as well as conduct evacuation.
British battalion will march and cross the Odra River in Biała Góra near Krosno Odrzańskie.
Detailed information available at: LT Bartłomiej PĘDZIK, +48 727 016 530, bartek6594@gmail.com
 
13 June
Multinational engineering battalion will present its capabilities in Chełmno.
Detailed information available at: LT Przemysław LIPCZYŃSKI, +48 727 014 318, lipczynski.p@gmail.com

 
14 June
Observer’s Day in Land Forces Field Training Area in Wędrzyn (with participation of military diplomatic corps).
Detailed information available at: CPT Tomasz PIERZAK, +48 601 066 829, oficerprasowy25bkpow@gmail.com

 

 
15 June
After having transferred the responsibility to other unit, the mechanized battalion will march and cross the Vistula River near Chełmno.
Detailed information available at: LT Przemysław LIPCZYŃSKI, +48 727 014 318, lipczynski.p@gmail.com


16 June
DVDay in Land Forces Training Centre in  Drawsko Pomorskie – Land Forces Training Centre Drawsko.
Detailed information available at: LTC Marek PIETRZAK, +48 727 401 293, mpietrzak@mon.gov.pl


 
17 June
The closing ceremony of the exercise at National Defense University in Warsaw.

 

Detailed information available at: LTC Piotr WALATEK, +48 607 388 937, rzecznik.do@mon.gov.pl; do@wp.mil.pl

 

 

EX Anakonda-16 website: www.anakonda.do.wp.mil.pl