Geneza

 

Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13 kwietnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej POZ. 376

 

W okresie od 18 kwietnia 2017 r. do 15 września 2017 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, zwany dalej „PKW", o liczebności do 140 żołnierzy i pracowników wyposażonych w 4 samoloty F-16 wraz z niezbędnym zabezpieczeniem, w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej. PKW jest podporządkowany operacyjnie Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega ministrowi obrony narodowej za pośrednictwem dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.