AKTUALNOŚCI
10 06 2019
PKW Afganistan - Przekazanie dowodzenia
  • drukuj

 

W dniu 06 czerwca br. podczas uroczystego apelu na terenie bazy PMC w Bagram, odbyła się ceremonia przekazania dowodzenia pomiędzy dowódcą IX zmiany PKW Afganistan RSM płk. dypl. Piotrem Kriese, a jego następcą płk. dypl. Robertem Matyskiem.

 

Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych reprezentował płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski. W uroczystym apelu udział wzięli między innymi: Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Indiach Pan dr hab. Adam Burakowski, Gubernator Prowincji Parwan generał Ayaar Fazluddin, Dowódca Afghan Military Police w prowincji Parwan generał dywizji Safiullah Safi, Dowódca bazy Bagram generał brygady Daniel B. Conley oraz Attaché Obrony Ambasady Rzeczypospolitej w Nowym Delhi płk Radosław Grabski.

 

W imieniu Dowódcy Operacyjnego głos zabrał płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski, który podziękował IX zmianie PKW za profesjonalne wypełnienie zadań mandatowych oraz godne reprezentowanie Polskich Sił Zbrojnych w środowisku międzynarodowym. Zwracając się do żołnierzy i pracowników X zmiany PKW powiedział , że pod dowództwem płk. Matyska X zmiana swoje zadania mandatowe będzie kontynuowała na najwyższym poziomie.

 

Dowódca IX zmiany PKW płk dypl. Piotr Kriese, w swoim przemówieniu dokonał podsumowania działalności IX zmiany PKW. Dziękując swoim podwładnym za ofiarną służbę, a szczególnie za ich wkład, zaangażowanie i rzetelność w realizacji zadań. Płk dypl. Kriese słowa podziękowania skierował również do naszych koalicjantów: „ Serdecznie dziękuję naszym przyjaciołom z Gwardii Narodowej stanu Illinois oraz wszystkim siłom koalicyjnym, w tym z USA, Czech i Gruzji, którzy razem z nami dzielili trudy i wyzwania służby w Afganistanie. To w tym szczególnym miejscu i warunkach zbudowaliśmy wiele przyjaźni, braterstwa i wzajemnej sympatii.(…)”.

 

Obejmujący obowiązki Dowódcy X zmiany PKW płk Robert Matysek podziękował żołnierzom IX zmiany, za współpracę oraz pomoc podczas przekazywania obowiązków. Życzył szczęśliwego powrotu do ojczystego kraju i najbliższych. Kierując słowa do swoich podwładnych powiedział: „Jestem pewny, że z takim zespołem wszystkie zadania, zarówno te postawione przez przełożonych jak i podjęte z własnej inicjatywy, zrealizujemy na najwyższym poziomie tak, aby w jak najlepszym świetle pokazać wartość Żołnierza Polskiego. (…)”.

 

Z chwilą przekazania dowodzenia, zadania realizować będzie X zmiana PKW, której trzon stanowią żołnierze z 1.Warszawskiej Brygady Pancernej wspieranej przez żołnierzy z innych jednostek wojskowych.

 

Uroczystość zakończyła się odegraniem i odśpiewaniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, wspólnym zdjęciem oraz poczęstunkiem przygotowanym przez NEWL.

 

Tekst: kpt. Radosław Osiński

Zdjęcia: sierż. Grzegorz Jankowski

‹‹ cofnij