AKTUALNOŚCI
05 06 2019
„W uznaniu zasług”
  • drukuj

 

W dniu 03. czerwca br. a placu apelowym PKW Łotwa żołnierze uczestniczyli w uroczystości wręczenia pamiątkowych monet (coin), które zostały ufundowane i nadane przez Ministerstwo Obrony Republiki Łotewskiej, a przekazane na ręce dowódcy PKW przez Chief of Land Component GB Georgs Kerlins.

 

Pamiątkową monetę, na awersie której przedstawiono zarys Republiki Łotwy z flagą narodową i umieszczono napis „Recognition For Service” („w uznaniu zasług”), a na rewersie symbol Łotewskich Sił Zbrojnych oraz napis „enhanced Forward Presence Battlegroup Latvia”, otrzymali wszyscy żołnierze PKW Łotwa. Wręczenia dokonał Dowódca PKW Łotwa, mjr Robert Chupka, który podczas podsumowania uroczystości podziękował wszystkim żołnierzom za służbę w składzie IV zm. PKW Łotwa. Ze względu na czas rotacji życzył wszystkim żołnierzom szczęśliwego powrotu do domu oraz najbliższych, a ponadto dodał:  „Coin ten jest wyrazem uznania w oczach naszych sojuszników, niech przypomina Nam wszystkim okres spędzony w eFP Łotwa, a zdobyte doświadczenia niech zaowocują w przyszłości”. 

 

Następnie Dowódca IV zmiany PKW Łotwa uhonorował wyróżniających się żołnierzy kontyngentu wręczając listy gratulacyjne.

 

Uroczystość zakończona została wykonaniem pamiątkowego zdjęcia całego składu osobowego IV zmiany PKW  Łotwa.

 

Tekst: st. chor. szt. Krzysztof Łukaszewicz

‹‹ cofnij