AKTUALNOŚCI
04 06 2019
Pielgrzymujący żołnierze PKW Rumunia
  • drukuj

 

Począwszy od piątku, 31 maja, przez kolejne 2 dni, dwunastoosobowa grupa polskich żołnierzy IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii na czele z kapelanem, udała się na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Maryjnym Sanktuarium w Sumuleu Ciuc w Transylwanii.

 

„Pielgrzymka do Matki Bożej jest symbolem dialogu, jedności i braterstwa. Jest wezwaniem do odnowienia świadectwa wiary, która staje się życiem oraz życia, które staje się nadzieją” – słyszymy w homilii papieża Franciszka.

 

Pierwszym etapem pielgrzymki było przemieszczenie się żołnierzy z Craiovej – miejsca stacjonowania Polskiego Kontyngentu do paulińskiej parafii w Harghita Bai. Tam, wojskowi pielgrzymi spotkali się z węgierską grupą wiernych. Wspólnie niemalże 100-osobowym zespołem, w nocy w sobotę, 1 czerwca, ruszyli na spotkanie z Ojcem Świętym.

 

Ostatni etap obejmował 25 kilometrowy marsz. Od godziny 3 nad ranem warunki atmosferyczne nie ułatwiały pielgrzymom dotarcia do celu. Prawie całą drogę pielgrzymce towarzyszyły silne opady deszczu. Nie przeszkodziło to zgromadzeniu na miejscu modlitwy ponad 100 tysięcy wiernych. O godzinie 11, wraz z przybyciem papieża Franciszka, na niebie pojawiło się słońce.

 

W homilii Ojciec Święty podkreślił, że w każdym sanktuarium Maryja wzywa swe dzieci, by nie pozwoliły sobie ukraść braterstwa przez głosy i rany, które podsycają podział i rozszczepienie. Nie można również zapomnieć ani zaprzeczać złożonym i smutnym wydarzeniom z przeszłości, ale nie mogą też one stanowić przeszkody ani argumentu, aby uniemożliwić upragnione braterskie współżycie.

 

Papież wskazał, że pielgrzymowanie oznacza podążanie razem, że pielgrzymka to wyzwanie, by odkryć i przekazać ducha życia wspólnego, oznacza wiarę w Pana Boga, który przychodzi i pobudza solidarność, braterstwo, pragnienie dobra, prawdy i sprawiedliwości. „To trud zmagania, aby ci, którzy wczoraj zostali z tylu, stali się protagonistami jutra, a protagoniści dnia dzisiejszego nie zostawali z tyłu. A to wymaga kunsztu, aby razem kształtować przyszłość”- przypomniał Ojciec Święty.

 

„Pielgrzymujmy i to pielgrzymujmy razem, podejmujmy ryzyko pozwalając, aby Ewangelia była zaczynem zdolnym przenikać wszystko i dawać naszym narodom radość zbawienia w jedności i braterstwie” – dodał na zakończenie swej homilii papież, jednocześnie zachęcając do dalszego kroczenia ścieżkami pojednania.

 

Uczestniczący w pielgrzymce polscy żołnierze zostali bardzo serdecznie przyjęci przez społeczność węgierską. Wspólna droga do Ojca Świętego pokazała, że wszyscy są jednym bożym narodem i równi w obliczu Boga, i wiary.

 

„Podczas pielgrzymki i na samym placu wizyty papieża Franciszka spotkaliśmy się z wielką wdzięcznością za polskiego papieża św. Jana Pawła II. Ponadto obecność białoczerwonej flagi i obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wzbudzały ogromną sympatię do Polski i Polaków wśród pielgrzymów z całego świata” – relacjonuje po powrocie z pielgrzymki kapelan major Krzysztof Szustak, opiekun wojskowej grupy pielgrzymującej.

 

Tekst: mjr Krzysztof Szustak, kpt. Weronika Milczarczyk

Zdjęcia: archiwum IV zmiana PKW Rumunia

‹‹ cofnij