AKTUALNOŚCI
12 04 2019
Mobilny Zespół Treningowy PKW Irak
  • drukuj

 

Szkolenie w zakresie wykonywania obsługi, usuwania niesprawności BWP-1 i T-72 oraz dzielenie się z irackimi żołnierzami swoim długoletnim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą, to podstawowe zadanie Mobilnego Zespołu Treningowego.

 

Trzon Mobilnego Zespołu Treningowego VI Zmiany PKW Irak stanowią żołnierze z 16 Dywizji Zmechanizowanej, Centrum Szkolenia Logistyki z Grudziądza oraz 1. Brygady Logistycznej. Całość zespołu liczy około 30 osób, w skład którego wchodzą żołnierze oraz pracownicy Resortu Obrony Narodowej. Dla większości instruktorów MZT nie jest to pierwsza misja zagraniczna. Większość moich podwładnych, to doświadczeni podoficerowie i szeregowi, którzy niejednokrotnie uczestniczyli już w misjach zagranicznych. Nabyte tam doświadczenie oraz wiedza, którą zdobyli służąc w pododdziałach remontowych oraz na stanowiskach wykładowców w CSLog, procentuje podczas szkolenia. – podkreślił dowódca MZT mjr Karol Kotoński.

 

Mobilny Zespół Treningowy każdego dnia, przed wyjazdem uczestniczy w odprawie oraz instruktażach dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas przemieszczenia. Po dotarciu do wyznaczonego rejonu, w pierwszej kolejności Dowódca Zespołu omawia sprawy organizacyjne, następnie zostaje udzielony instruktaż BHP dla szkolonych. W dalszej części instruktorzy prowadzą specjalistyczne szkolenie w poszczególnych grupach szkoleniowych.

 

W skład zespołu wchodzą przede wszystkim dwie grupy instruktorów, którzy realizują szkolenie związane z obsługą techniczną i naprawą sprzętu pancernego, jednak nie wolno zapominać, że cały MZT jest pododdziałem samodzielnym, w skład którego wchodzi również dowództwo, sekcja ochrony oraz tłumacze, a całość tworzy doskonale zgrany, wykwalifikowany i wyszkolony zespół specjalistów, którym przyświeca jeden cel: pomoc Irackim Siłom Zbrojnym w budowaniu zdolności do samodzielnej realizacji zadań, dotyczących obsługi sprzętu, którym dysponują.

 

 Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kulesza

‹‹ cofnij