AKTUALNOŚCI
13 03 2019
Wizyta w PKW Łotwa
  • drukuj

Wizyta przedstawicieli Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) oraz delegacji ASzWoj w PKW Łotwa.

  

W dniu 12 marca br. wizytę w Bazie Adazi w Republice Łotewskiej złożyli narodowi przedstawiciele wojskowi przy SHAPE. Skład delegacji stanowili oficerowie z krajów, wchodzących w skład eFP ŁOTWA. Polskę reprezentował gen. bryg. Zenon Brzuszko. Podczas pobytu goście zostali zapoznani z funkcjonowaniem eFP oraz Łotewskiej Brygady Piechoty Zmechanizowanej. Po zakończeniu części wspólnej wizytujący udali się na spotkania narodowe. Gen. bryg. Zenon Brzuszko w ramach spotkania z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego został zapoznany z kierowniczą kadrą oraz strukturą i zadaniami PKW.

 

Ponadto w tym samym dniu w PKW gościli słuchacze wyższego kursu operacyjno - strategicznego Akademii Sztuki Wojennej. Delegacja na czele z Komendantem-Rektorem gen. bryg. Ryszardem Parafianowiczem, realizująca podróż studyjną o nazwie „Kurland 1944-45” po krajach bałtyckich została zapoznana, ze sprzętem będącym na wyposażeniu eFP oraz z zadaniami realizowanymi na teatrze przez PKW i siły międzynarodowe.

 

Wizyty zakończyły się wpisami gości do Księgi Pamiątkowej Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie.

 

Tekst: st. chor. st. Krzysztof Łukaszewicz

Zdjęcia: kpt. Janusz Głębocki

‹‹ cofnij