AKTUALNOŚCI
11 02 2019
Rejon Ograniczeń Lotów
  • drukuj

 

1.  TERMIN
Od 2019-02-12 godz. 05.00 UTC do 2019-02-15 godz. 23.59 UTC.

Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego jest upoważniony do zmiany czasu aktywności Rejonu Ograniczeń Lotów (EA), (tel. +48 261 828 280, +48 261 828 202/220).

  1. 2.  RODZAJ OGRANICZEŃ

Wprowadza się następujące ograniczenia:

W rejonie ograniczeń lotów obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów. Wyjątki zostały podane w opisie strefy.

2.1. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW

Rejon Ograniczeń Lotów  (EA) – WARSZAWA

Granice poziome (WGS 84):

Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie o współrzędnych 52°14′52″N 21°00′51″E

Granice pionowe:
Górna granica: FL 095
Dolna granica: GND

2.1.1 Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów:

a)loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA
      i lotniska EPMO – tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe
      lotnictwa komunikacyjnego oraz loty CARGO);

b)    loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP;

c)    loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);

d)    loty na hasło GARDA;

e)    loty przeciwpożarowe (FFR);

f)     loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych
      Bezzałogowych Statków Powietrznych.

 

2.1.2 Inne loty z wyłączeniem BSP w rejonie ograniczeń lotów EA, możliwe jedynie po wydaniu zgody na wlot w EA przez Dowódcę Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcę Komponentu Powietrznego, po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godz. przed planowanym lotem:

tel.: +48 261 828 280, +48 261 828 202/220

fax: +48 261 828 467

email: cop_srl@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

-     typ statku powietrznego, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;

-     cel przelotu;

-     lotnisko startu i lotnisko lądowania;

-     data, czas startu i lądowania (UTC);

-     skład załogi oraz lista pasażerów;

-     telefon kontaktowy do dowódcy załogi.

Dowódca załogi statku powietrznego po uzyskaniu zgody na wlot w rejon ograniczeń lotów, bez względu na klasę przestrzeni w której lot będzie wykonany, zobowiązany jest do:

–   złożenia planu lotu (FPL) oraz wpisania w polu nr 18 numeru zgody na wlot do EA 14  otrzymanej z Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego;

– powiadomienia nie później niż 3 godziny przed planowanym lotem telefonicznie Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220;

–    utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej.

Zabrania się:

–   składania planu lotu z powietrza AFIL na wlot w rejon ograniczeń lotów;

–   umieszczania lotniska EPWA w FPL jako lotniska zapasowego
z wyłączeniem DEP z EPWA;

–  lotu z niebezpiecznymi materiałami na pokładzie statku powietrznego.

Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot o statusie: HEAD, SAR, HOSP, FFR, lot LPR, lot na hasło GARDA, państwowym statkiem powietrznym, przez aktywne EA ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych
– Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220

Loty państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w EA  możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż
72 godz. przed planowanym lotem:

tel.: +48 261 828 280, +48 261 828 202/220

fax: +48 261 828 467

email: cop_srl@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

-     typ BSP, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;

-     cel przelotu;

-     miejsce startu i miejsce lądowania;

-     data, czas startu i lądowania (UTC);

-     imię i nazwisko operatora BSP oraz przydział służbowy;

-     telefon kontaktowy do operatora BSP.

Loty państwowych BSP w EA mogą odbywać się tylko w warunkach VLOS zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowo loty w przestrzeni kontrolowanej (CTR) mogą odbywać się na warunkach określonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) po przesłaniu wniosku nie później niż 72 godz. przed planowanym lotem – formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.pansa.pl – zakładka OPS – formularze zgłoszeniowe.

3.  WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA WPROWADZENIE OGRANICZEŃ
W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

00-908 Warszawa

ul. Radiowa 2

tel.:  +48 261 855 893/894

faks: +48 261 855 896/897

email: okwpp@wp.mil.pl

4.  UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz rejonu ograniczeń   lotów EA mają obowiązek utrzymywać stałą łączność radiową z odpowiednią dla danej przestrzeni służbą ATS.

5.  ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO

5.1  Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służb APP Warszawa, TWR EPWA, TWR EPMO, FIS Warszawa, FIS Olsztyn, AFIS BABICE.

5.2  W rejonie ograniczeń lotów EA zostaje zachowana klasa przestrzeni powietrznej.

5.3 Zabrania się umieszczania lotniska: EPWA w planie lotu (FPL) jako lotniska zapasowego za wyjątkiem DEP z EPWA.

5.5 MATZ (Military Aerodrome Traffic Zone) lotniska wojskowego (EPMM) może być aktywna jednocześnie z EA.

 

5.6 Zabrania się składania AFIL (Flight Plan filed in the air) na wlot w EA.

                                                   

‹‹ cofnij