AKTUALNOŚCI
12 11 2018
BiH - Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości
  • drukuj

 

W dniu 9 listopada 2018r. zorganizowano obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

O godz. 08:00 w bazie Camp Butmir rozpoczął się bieg "Run For Freedom". Dowódca XVI zmiany ppłk Jarosław Bondalski powitał wszystkich przybyłych i przedstawił ideę biegu. Tegoroczna edycja biegu odbyła się pod hasłem "Leave no man behind". Żołnierze wszystkich narodowości razem stanęli na starcie. Wśród uczestników biegu powiewały biało-czerwone flagi. Na mecie każdy otrzymał medal a na najlepszych czekały puchary. Na zakończenie wszyscy stanęli ramię w ramię do wspólnego zdjęcia. W biegu udział wzięło ponad 100 żołnierzy z 18 krajów misji EUFOR.

 

Kolejnym etapem obchodów był uroczysty apel z udziałem pocztów sztandarowych z Węgier, Turcji i Stanów Zjednoczonych. O godz. 11:00 Dowódca uroczystości ppłk Wojciech Jakóbczyk złożył meldunek Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Odśpiewano Hymn Narodowy podczas, którego na maszt podniesiona została biało-czerwona flaga. Odegrano hymny Unii Europejskiej oraz  NATO. Następnie Dowódca PKW przywitał wszystkich przybyłych gości i wygłosił przemówienie okolicznościowe, w którym podkreślił, iż 11 listopada dla wszystkich Polaków jest symbolem miłości do Ojczyzny, walki o wolność, symbolem wiary i zwycięstwa.

 

Przemówienie wygłosił również Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie Pan Jarosław Lindenberg. Podkreślił w nim, iż Niepodległość nie była jedynie rezultatem sprzyjającej sytuacji międzynarodowej ale również wynikiem wysiłku militarnego Polaków w czasie I Wojny Światowej, w szczególności Legionów Polskich formowanych z inicjatywy "Ojca Niepodległości" - Józefa Piłsudskiego. Odczytano Decyzję Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu oficera na kolejny, wyższy stopień wojskowy. Ponadto odczytano Rozkaz, w którym Dowódca Operacyjny wyróżnił listami gratulacyjnymi żołnierzy oraz pracowników Resortu Obrony Narodowej XVI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR. Uroczystość zakończyła się odczytaniem Niepodległościowego Apelu Pamięci i odegraniem sygnału "Śpij kolego". W uroczystości udział wzięli: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie wraz z małżonką, Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie - płk Tomasz Trzciński Dowódca misji EUFOR - gen. dyw. Martin Dorfer, Szef Sztabu misji NATO - płk Tibor Papp, przedstawiciele wszystkich Państw biorących udział w misji EUFOR i NATO, Komendanci Policji z Doboju, przedstawiciele 6 Brygady Piechoty i Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych BiH oraz Polonia z Sarajewa. Wieczorem odbyło się przyjęcie okolicznościowe. Dowódca XVI zmiany witał osobiście wszystkich przybywających gości przypinając im biało-czerwone kotyliony. W części wstępnej po odegraniu hymnów oraz wygłoszeniu przemówienia przez Dowódcę PKW wzniesiono symboliczny toast za Wolną i Niepodległą Polskę. Wyświetlono film przedstawiający drogę Polski ku Niepodległości, a na stołach znajdowały się tradycyjne polskie potrawy. Przyjęcie uświetnił występ zespołu "The Cuban Latin Jazz" z Wrocławia. Na tę okoliczność Zespół przygotował specjalny repertuar, w którym znalazły się m.in. polskie pieśni patriotyczne.

 

W niedzielę, 11 listopada, odbyły się uroczystości w ramach Remembrance Day (Dzień Pamięci), upamiętniające ofiary I Wojny Światowej. Uroczystości zostały zorganizowane przez Dowódcę Kontyngentu Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele wszystkich narodowości biorących udział w misji EUFOR, na czele z Dowódcą misji gen. dyw. Martinem  Dorferem, zebrali się w Memorial Park, gdzie odmówiono modlitwę. Następnie przedstawiciele Polskiego Kontyngentu Wojskowego złożyli wieniec i zapalili znicze przy tablicy upamiętniającej Polskich żołnierzy, którzy oddali swoje życie na terenie Bośni i Hercegowiny.

 

O godz. 18:00, w Sarajewie, jednym z 30 miast na Świecie, podświetlono gmach City Hall. Iluminacja biało-czerwonej flagi została zorganizowana z inicjatywy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie.

‹‹ cofnij