AKTUALNOŚCI
06 11 2018
Anakonda 18 - ćwiczenie Kaper- zapowiedź
  • drukuj

 

Zgrywanie sił wydzielanych ze struktur wojskowych i pozamilitarnych oraz sprawdzenie procedur współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na morzu to główne cele rozpoczynającego się w środę, 7 listopada ćwiczenia antyterrorystycznego pod kryptonimem „Kaper  - 18/II”.

 

Szkolenie „Kaper – 18/II” jest jednym z elementów największego w tym roku ćwiczenia Sił Zbrojnych RP pk. Anakonda-18.

 

Scenariusz ćwiczenia został tak przygotowany, aby hipotetyczne zdarzenia były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości i zostały odwzorowane w realnym życiu. Taki sposób przygotowania daje możliwość faktycznego działania ćwiczącym. Zgodnie z przyjętymi założeniami zadaniem połączonych sił wydzielanych ze struktur Sił Zbrojnych RP oraz instytucji układu pozamilitarnego będzie odbicie przejętego przez terrorystów promu pasażerskiego, na pokładzie którego znajdują się zakładnicy. Następnie siły wydzielone do ćwiczenia będą w warunkach realnych sprawdzać wszystkie procedury związane z działaniami antyterrorystycznymi na lądzie, w tym prowadzonymi przez zespół dochodzeniowo-śledczy. Podczas szkolenia wprowadzony zostanie także element zagrożenia CBRN  (broń masowego rażenia).

 

Akredytowani dziennikarze (akredytacje udzielone przez Dowództwo Operacyjne RSZ w ramach ćwiczenia Anakonda-18) wyrażający chęć wzięcia udziału w ćwiczeniu w części z realnym użyciem sił, proszeni są o stawienie się w czwartek, 8 listopada, o godzinie 13:00 przy nabrzeżu pilotowym Portu Gdynia (obok Muzeum Emigracji).

Dodatkowo istniej możliwość zaokrętowania na okręt ratowniczy ORP „Lech” i obserwowania ćwiczeń z morza (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Dziennikarze wyrażający chęć zaokrętowania proszeni są o kontakt z rzecznikiem prasowym morskiej fazy ćwiczenia pk. „Anakonda-18” kmdr. ppor. Piotrem Adamczakiem (tel.503-838-415) do czwartku, 8 listopada do godziny 09.00. Planowane wyjście okrętu w czwartek, 8 listopada, o godzinie 11:00 z nabrzeża prezydenckiego w Gdyni (obok okrętu muzeum ORP „Błyskawica”).

 

Ćwiczeniem kieruje Dowództwo Operacyjne RSZ, które od początku 2014 roku pełni rolę Centrum Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej, a tym samym odpowiada za planowanie, dowodzenie wojskami oraz współpracę z elementami pozamilitarnymi w działaniach prowadzonych w celu zapobiegania aktom terroru lub usuwania ich skutków. Dowództwo wykonuje zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP. Poprzez między innymi Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego dowodzi siłami i środkami wydzielanymi do pełnienia dyżurów bojowych w celu jej ochrony, a także wspiera Morski Oddział Straży Granicznej ochraniający obszary morskie.

 

 

Na przełomie lat 2011-2017 odbyło się w sumie 11 edycji ćwiczenia dotyczącego przeciwdziałaniu zagrożeniu terrorystycznemu z kierunku morskiego. Na przełomie lat ewoluowała nie tylko sama nazwa ćwiczenia, ale także zmieniała się jego konwencja, jak i zakres jego przeprowadzania.  W początkowym okresie było to typowe ćwiczenie dotyczące sposobu postępowania i współdziałania przy stosowaniu sił i środków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  dla zapobieżenia niebezpieczeństwu zagrożonym statkom, obiektom portowym i portom z kierunku morskiego. W zależności od rejonu jego przeprowadzania w ćwiczeniu uczestniczyły struktury kryzysowe województwa zachodniopomorskiego  (porty Świnoujście i Kołobrzeg) lub pomorskiego ( Hel, Gdynia, Gdańsk), Urzędy Morskie w Słupsku lub Gdyni, MSPiR oraz siły i środki podporządkowane Komendantowi MOSG i Dowódcom 8. FOW, 3. FO i BLMW.   W ramach kolejnych edycji ćwiczono odbijanie zakładników z różnego rodzaju jednostek pływających (prom pasażerski, chemikaliowiec, tankowiec), jak również obiekty infrastruktury krytycznej kraju związanej z zabezpieczeniem energetycznym, jak platformy wiertniczo-wydobywcze ropy naftowej i gazu.

 

‹‹ cofnij