AKTUALNOŚCI
05 10 2018
Synchronizacja działań ćwiczenia Anakonda 18
  • drukuj

 

W dniach 2 - 4 października 2018 roku w Klubie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych została przeprowadzona synchronizacja działań na potrzeby ćwiczenia z wojskami pk. Anakonda 18 zorganizowana przez Zarząd Szkolenia J-7. Przedsięwzięcie prowadził Dowódca Operacyjny RSZ gen. dyw. Tomasz Piotrowski.

 

Celem synchronizacji było sprawdzenie rozumienia roli i zadań jednostek podczas ćwiczenia wynikających ze scenariusza i planu przeprowadzenia ćwiczenia. W trakcie jej trwania dokonano  koordynacji działania zaangażowanych sił w poszczególnych epizodach ćwiczenia. Kierownikowi Ćwiczenia zaprezentowano między innymi:  proces napływu i rozmieszczenia jednostek do rejonu ćwiczeń, realizacje zadań w ramach etapu ćwiczenia z wojskami (LIVEX), przyjęcie ugrupowania do części ćwiczenia dowódczo - sztabowego (CPX) oraz  powrót do miejsc stałej dyslokacji po zakończeniu ćwiczenia.

 

Po raz pierwszy w SZ RP przeprowadzono synchronizację z wykorzystaniem systemu wsparcia planowania działań kanadyjskiej firmy TACTERIS MAESTRO SOFTWARE. Wykorzystanie systemu pozwoliło na zobrazowanie sytuacji taktycznej w poszczególnych lokalizacjach w domenach lądowej, powietrznej i morskiej w połączeniu z przedsięwzięciami zabezpieczenia logistycznego działań.

 

Uczestnikami synchronizacji byli oficerowie Dowództwa Operacyjnego RSZ i jednostek podległych,   Sztabu Generalnego WP, Dowództwa  Generalnego RSZ oraz przedstawiciele jednostek wojskowych i instytucji biorący udział w ćwiczeniu i zabezpieczających jego przeprowadzenie.

 

 ***

ANAKONDA-18 to największe, cykliczne (realizowane co 2 lata od 2006 r.) ćwiczenie Sił Zbrojnych RP o połączonym charakterze, prowadzone w układzie międzynarodowym. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone w dwóch fazach: ćwiczenie z wojskami (LIVEX) oraz ćwiczenie wspomagane komputerowo (CPX). LIVEX odbędzie się w dniach 7-16 listopada 2018 roku, a CPX od 26 listopada do 6 grudnia i zostanie zorganizowane na poligonach wojskowych kraju oraz w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i na akwenie Morza Bałtyckiego. W tym roku po raz pierwszy w historii, ćwiczenie ANAKONDA zostanie także przeprowadzone w Estonii, na Łotwie i na Litwie.

 

Tekst: mjr Marek Kwiatek
Zdjęcia: Tadeusz Dornowski

‹‹ cofnij