AKTUALNOŚCI
14 08 2018
Polsko – irackie rozmowy
  • drukuj

 

W przeddzień Święta Wojska Polskiego, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zaszczycił swoją wizytą Dowódca Irackich Sił do Walki z Terroryzmem, generał Talib Shaghati Al-Kinani.

 

 

W skład irackiej delegacji weszli również: Dowódca ds. Administracyjnych i Logistycznych w Irackich Siłach do Walki z Terroryzmem, gen.dyw. Hamid Mohan Kadhim, Dowódca ds. Planowania Polityczno – Strategicznego, gen.bryg. Hassan Maknazi Salman, a także Dowódca 1. Jednostki Taktycznej, płk Alaa Yasir Hussein.

 

 

Dostojnych gości podjął Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. dr inż. pilot Tadeusz Mikutel, któremu towarzyszył Szef Sztabu DO RSZ, gen.bryg. Tomasz Piotrowski. W spotkaniu brał również udział Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Bagdadzie, płk Marcin Chruśliński.

 

 

Po odbyciu rozmów, które w znacznej mierze dotyczyły zacieśnienia i rozwoju współpracy dwustronnej, goście zapoznani zostali z rolą, specyfiką i zadaniami Dowództwa Operacyjnego RSZ, a także jego miejscem w systemie kierowania i dowodzenia SZ RP. Dyskutowano również o udziale SZ RP w misjach poza granicami kraju. Wizyta zakończyła się tradycyjną wymianą upominków i wpisem dokonanym przez gen. Taliba Shaghati Al-Kinaniego do Księgi Pamiątkowej DO RSZ.

 

 

 

Tekst: mjr Adriana Wołyńska

Zdjęcia: st.chor.sztab.mar. Arkadiusz Dwulatek

‹‹ cofnij