AKTUALNOŚCI
19 06 2018
Historyczna misja
  • drukuj

W poniedziałek, 18 czerwca 2018 roku, odbyła się uroczystość kończąca działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Operacji Inherent Resolve w Kuwejcie.

 

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Przewodniczący Sejmowej KON Pan Michał Jach, Podsekretarz Stanu w MON Pan Tomasz Szatkowski; Ambasador RP w Kuwejcie Pan Paweł Lechowicz, Konsul RP w Kuwejcie Pan Sebastian Kmita, Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ  gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, Dowódca 407 Air Expeditionary Group – Dowódca Bazy w AL. Jaber, Dowódca Włoskiego Kontyngentu Wojskowego „Black cats” ppłk pil. Valerio Anastasi.

 

Jako pierwszy spośród gości głos zabrał Ambasador RP Pan Paweł Lechowicz, który serdecznie podziękował żołnierzom PKW Kuwejt za współpracę z Polonią, utrzymywaniem z nią więzi i wspomaganie jej. Zwrócił się również do żołnierzy polskiego kontyngentu: - Jako ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Kuwejcie chciałbym podziękować Wam za Wasz wkład w realizację polskiej polityki zagranicznej tutaj w tym kraju, w tym regionie. Fakt Waszego pobytu tutaj i Wasza działalność w zasadniczy sposób wpływa na to, jak możemy realizować naszą misję. Odgrywacie znaczącą rolę w kreowaniu wizerunku Polski, jak również polskich żołnierzy, jako profesjonalnych, zaangażowanych partnerów dla sojuszników.

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Sejmowej KON Pan Michał Jach, który wyraził dumę, że może towarzyszyć żołnierzom w ostatnich momentach ich służby w Kuwejcie i dodał: - Doceniam Wasze zaangażowanie, trud służby, szczególnie w trudnych, kuwejckich warunkach. Chciałem Wam serdecznie podziękować za Wasze dokonania. Wasze zadanie tutaj było niezwykle ważne, po pierwsze dla pokoju światowego, ale również dla Polski i to właśnie Polska jest z Was dumna.

 

W swoim wystąpieniu Podsekretarz Stanu w MON Pan Tomasz Szatkowski zaakcentował, jak ważny jest udział Polaków w misji kuwejckiej. Wymienił trzy aspekty, w których jest on szczególnie istotny: - Jesteście tu z trzech powodów: po pierwsze, ze względu na interes Polski, po drugie, przez swoją postawę w realizacji zadań i profesjonalizm przyczyniliście się do rozwoju Polskich Sił Powietrznych i do rozwoju Waszych kompetencji. I wreszcie przysłużyliście się interesowi międzynarodowemu, Waszą służbą przeciwstawiliście się tak zwanemu państwu islamskiemu.  Dziękuję Wam i Waszym rodzinom.

 

Głos zabrał również Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, który podkreślił historyczne znaczenie polskiej misji w Kuwejcie: - Podziękowań dla Was nigdy nie będzie dość. Ta misja jest pierwszą, po drugiej wojnie światowej, misją lotnictwa bojowego, lotnictwa taktycznego. Jest jednym z tych wydarzeń w historii polskiego lotnictwa, które pozostanie niezapomniane, a Wasz wysiłek przełoży się na kolejne lata. Żołnierz służy Polsce i cały kraj winien Wam wdzięczność. Wasza służba jest dowodem na to, że polscy żołnierze są wszędzie, gdzie mogą bronić pokoju. Dziękuję.

 

Na zakończenie uroczystości Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego ppłk pil. Przemysław Struj, w krótkich żołnierskich słowach, podsumował IV zmianę PKW i serdecznie podziękował wszystkim żołnierzom mówiąc między innymi: - Spełniliście swój obowiązek, dowodzić Wami w tak trudnych warunkach było zaszczytem, wierzę że po powrocie do kraju odpoczniecie po trudach misji i stawicie się do macierzystych jednostek do pełnienia służby. To była dobra robota żołnierze.

 

Uroczystość zakończyło wykonanie wspólnego zdjęcia zaproszonych gości z żołnierzami PKW.

 

***

 

Polski Kontyngent Wojskowy został utworzony na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji Inherent Resolve w Państwie Kuwejt, a także Republice Iraku oraz Państwie Katar i Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przygotowania, przemieszczenia i funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Operacji Inherent Resolve (PKW OIR Kuwejt).

 

Przylot pierwszej grupy ok 30  personelu do bazy Al Jaber odbył się już 20.06, a w dniu 05.07 na teatr przyleciały 4 samoloty F-16 . Był lot non stop  bezpośrednio z lotniska 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Łasku przy wsparciu samolotu tankowania powietrznego holenderskich sił powietrznych w dniu 02.08 zakończyło się przemieszczenie całości sił do Kuwejtu a w dniu 14.07 wykonano pierwsze loty w celu zapoznania się z przestrzenią powietrzną Kuwejtu i procedurami obowiązującymi na lotnisku Al Jaber.

 

W dniu 25.08 wykonano pierwszy lot bojowy lotnictwa taktycznego w historii nad terytorium Iraku.

 

Kontyngent stacjonuje w bazie kuwejckich sił powietrznych Al Jaber Air Force Base.

 

W bazie stacjonują również: 407 Ekspedycyjne Skrzydło Sił Powietrznych USA, jednostka piechoty morskiej USA i kontyngent włoskich sił powietrznych wykonujący również loty rozpoznawcze w składzie sił koalicyjnych.

 

PKW OIR Kuwejt w „Operacji Inherent Resolve”, wraz z siłami koalicji,  prowadzi rozpoznanie lotnicze na rzecz sił międzynarodowej koalicji w przestrzeni powietrznej Republiki Iraku i nad trenem kontrolowanym przez tzw. państwo islamskie.

 

Kluczowym zadaniem kontyngentu jest organizacja bojowych lotów rozpoznawczych na rzecz międzynarodowej koalicji, opracowanie materiałów rozpoznawczych zabezpieczenie utrzymania wysokiej sprawności sprzętu lotniczego i naziemnego.

 

IV zmiana PKW realizuje zadania mandatowe od 16.01.2018r. zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 29 grudnia 2017 r.  o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach Globalnej Koalicji w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt oraz Decyzją Nr Z-16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji Inherent Resolve w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar (z późniejszymi zmianami).

 

W dniu 17.02.2018 r wykonano pierwszy lot bojowy w ramach IV zmiany PKW, natomiast ostatni lot bojowy F-16 nad terenem działań wojennych  wykonał Dowódca PKW ppłk pil. Przemysław Struj w dniu 16.06.2018r. Do tego czasu w ramach IV zmiany łączny nalot za PKW OIR Kuwejt wyniósł 1125 godz. 22 min. Zakończenie tej zmiany przewidziane jest w terminie do 30.06.2018r. 

 

 

Przez całą misję przewinęło się ponad 550 żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej.

 

 

Tekst: mjr Rafał Felcenloben

Zdjęcia: st.chor.sztab Waldemar Młynarczyk

 

 

‹‹ cofnij