AKTUALNOŚCI
08 06 2018
Warsztaty zarządzania kryzysowego
  • drukuj

W dniach 5-6 czerwca 2018 r. w ośrodku „Rewita-Rynia” odbyły się warsztaty zarządzania kryzysowego, zorganizowane przez Zarząd Operacyjny J3 Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Warsztaty prowadzili: Szef Połączonego Centrum Operacyjnego płk Ireneusz Zygmunt oraz Szef Oddziału Zarządzania Kryzysowego płk Tomasz Stelmach.

 

Celem corocznego przedsięwzięcia była aktualizacja wiedzy dotyczącej miejsca i roli Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pełniącego funkcję Centrum Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej w krajowym i resortowym systemie zarządzania kryzysowego, przypomnienie zakresów możliwościami użycia Sił Zbrojnych RP do wsparcia administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych, omówienie wniosków z dotychczasowej współpracy a także usystematyzowania wiedzy z zakresu reagowania kryzysowego na zagrożenia terrorystyczne typu Maritime-Renegade.

 

Pierwszy dzień poświęcony był tematyce nowowprowadzonego Krajowego Planu Zarzadzania Kryzysowego (KPZK) oraz zadań wynikających z tego faktu dla podmiotów systemu zarządzania kryzysowego. Omówiono możliwości użycia Wojsk Obrony Terytorialnej, pododdziałów chemicznych i inżynieryjnych oraz aspekty wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w zakresie wsparcia administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Usystematyzowano również wiedzę z zakresu reagowania kryzysowego na poziomie województwa, powiatu i gminy oraz w aspektach przekazywania ostrzeżeń i alarmowania o zagrożeniach.

 

W trakcie drugiego dnia warsztatów uczestnicy obserwowali ćwiczenia reagowania kryzysowego pk. Kryzys-18, zorganizowane przez 9. Brygadę Wsparcia Dowodzenia DG RSZ na Jeziorze Zegrzyńskim, którego celem było reagowanie na zaistniałą sytuację kryzysową oraz doskonalenie koordynacji działań dowództwa brygady z władzami i służbami cywilnymi. Następnie w aspekcie organizowanych przez DO RSZ ćwiczeń reagowania kryzysowego na zagrożenia terrorystyczne pk. Kaper omówiono wnioski i doświadczenia, które po kilku edycjach ćwiczenia doprowadziły do zainicjowania prac Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych na morzu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedstawiciele DO RSZ czynnie uczestniczą w pracach powyższego zespołu. 

 

W warsztatach uczestniczyło ponad 80 przedstawicieli układu militarnego i pozamilitarnego szczebla centralnego/krajowego i wojewódzkiego, w tym: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Centrum Antyterrorystycznego ABW, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Komendy Głównej Straży Granicznej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, departamentów resortów, dowództw i instytucji Resortu Obrony Narodowej oraz Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich i Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.

 

 

Tekst: Połączone Centrum Operacyjne/Zarząd Operacyjny J3

 

Zdjęcia: Klub DORSZ

 

‹‹ cofnij