AKTUALNOŚCI
08 06 2018
Pomoc poszkodowanym
  • drukuj

W dniu 08 czerwca 2018 r. Lotniczy Zespół Poszukiwawczo - Ratowniczy nr 3 z Krakowa (LZPR) uczestniczył w akcji udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym w rejonie m. Tenczyn.

 

W wyniku przeprowadzonych działań udzielono pomocy poszkodowanym oraz przetransportowano siedmioro dzieci i jedną osobę dorosłą do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydgiera w Krakowie.

 

Wsparcia udzielono na wniosek Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).

 

Całość akcji koordynowana była przez cywilno - wojskowy ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego (Aeronautical Search and Rescue Centre - ARCC).

 

Wartym podkreślenia jest iż była to pierwsza akcja tego typu w obszarze lądowym wykonywana przez LZPR.

 

***

 

Za organizację wojskowej części służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) odpowiada, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. W podległości Dowódcy Operacyjnego RSZ zadania w ramach służby ASAR wykonuje siedem Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo - Ratowniczych (LZPR) gotowych do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadków i zdarzeń lotniczych oraz w innych sytuacjach kiedy występuje zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego. Całością działań służby ASAR kieruje cywilno - wojskowy ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ARCC) usytuowany w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), w ramach którego pełnione są ciągłe dyżury przez personel Szefostwa Obrony Powietrznej DO RSZ. W strukturze ARCC znajdują się również, dedykowane do kierowania LZPR, dwa podośrodki w Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwie Komponentu Powietrznego (COP-DKP) oraz Centrum Operacji Morskich - Dowództwie Komponentu Morskiego (COM-DKM).

 

Tekst: płk Marcin Szafraniec

‹‹ cofnij