AKTUALNOŚCI
04 05 2018
Święta majowe w PKW Afganistan
  • drukuj

W dniu 2 maja 2018r. obchody Dnia Flagi w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie rozpoczęto już o 5.30 uroczystym biegiem na dystansie 5 km z barwami narodowymi. Następnie odbył się uroczysty apel z udziałem asysty honorowej.

 

„Patriotyzm to miłość do ojczyzny, wolności, do religii i własnego języka, a wyrażamy go przez symbole narodowe. Tym najważniejszym jest flaga narodowa (…) Coraz częściej i coraz chętniej manifestujemy przywiązanie do polskości i ojczyzny. Coraz wyraźniej widać, że jesteśmy dumni z bycia Polakami, szczególnie tu poza granicami państwa…” powiedział dowódca PKW płk Grzegorz Potrzuski. W czasie uroczystości dowódca wręczył żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej listy gratulacyjne, doceniając pełną poświęcenia pracę na rzecz bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej.

 

Uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 maja rozpoczęły się od Mszy Świętej, którą celebrował kapelan PKW ks. mjr dr Sebastian Piekarski. W czasie kazania Kapelan nawiązał do patriotycznej roli kościoła oraz symboli narodowych w życiu społecznym narodu na przestrzeni dziejów. O godzinie 10.40 od wprowadzenia kompanii honorowej z Flagą Rzeczypospolitej Polskiej na drzewcu, rozpoczęła się główna część obchodów. Dowódca uroczystości ppłk Jan Chmielewski złożył meldunek dowódcy PKW, a następnie odegrano Hymn Rzeczypospolitej. „Dzisiejsza 227 rocznica uchwalenia Konstytucji, skłania nas do refleksji i zadumy. Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania i pokoju (…) W miłości do ojczyzny korzystajmy ze wskazań Ojca Świętego Jana Pawła II, że wolności nie można tylko posiadać, trzeba ją stale zdobywać i tworzyć” powiedział w przemówieniu płk Potrzuski.

 

Podczas apelu odbyło się uroczyste wręczenie medali NON-ARTICLE 5 NATO 40 żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej kontyngentu, a także 5 amerykańskim żołnierzom z BEST TEAM – 20.

 

W uroczystości uczestniczyli żołnierze z Bośni i Hercegowiny, Czech, Gruzji, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch. 

 

Tekst: por. Zbigniew Kuźniar

Zdjęcia: por. Monika Wywiórka

‹‹ cofnij