AKTUALNOŚCI
12 02 2018
Grupa rekonesansowa VIII zmiany PKW w Afganistanie
  • drukuj

 

W dniu 07.02.2018r. żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej grupy rekonesansowej VIII zmiany PKW Afganistan RSM przylecieli do Afganistanu celem zapoznania z uwarunkowaniami realizacji zadań mandatowych przez PKW Afganistan RSM.

 

W dniu przylotu grupa rekonesansowa odbyła szkolenie adaptacyjne, podczas którego zapoznano szkolonych z ogólną sytuacją polityczno-militarną w Afganistanie, przedstawiono podstawy prawne i zasady funkcjonowania PKW Afganistan RSM oraz zaprezentowano zasady zachowania się/postępowania na teatrze działań zgodnie z obowiązującymi procedurami działania (SPO). Następnie zapoznano szkolonych z zagrożeniami  militarnymi  i nie militarnymi w rejonie działania PKW.

 

Ostatnim  elementem szkolenia teoretycznego było przedstawienie zagrożenia terroryzmem, szpiegostwem, sabotażem, dywersją i zorganizowaną przestępczością skierowaną przeciwko personelowi PKW oraz zapoznanie z rozmieszczeniem zasadniczych elementów infrastruktury bazy.

 

Po szkoleniu teoretycznym, przybyłych żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej wyposażono w należny sprzęt i uzbrojenie obowiązujące na terenie BAF BAGRAM, a następnie osoby kierunkowe zapoznały przybyłych z miejscem pracy i infrastrukturą bazy w formie praktycznej.

 

Następnego dnia osoby funkcyjne przystąpiły do pracy na przyszłych stanowiskach, zapoznając się ze specyfiką służby.

  

Tekst: por. Zbigniew Kuźniar

Zdjęcia: por. Monika Wywiórka, por. Zbigniew Kuźniar

 

‹‹ cofnij