AKTUALNOŚCI
17 01 2018
Wizyta w COP-DKP
  • drukuj

We wtorek, 16 stycznia 2018 roku, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał dywizji Sławomir Wojciechowski wizytował Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP-DKP).

 

Dowódcę Operacyjnego RSZ przywitał Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych - Dowódcy Komponentu Powietrznego gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski.

 

Zasadniczym celem wizyty było spotkanie z osobami funkcyjnymi pełniącymi służbę na stanowisku Dyżurnego Dowódcy Obrony Powietrznej. Należy przy tym zaznaczyć, że Dowódca Operacyjny RSZ wraz z ww. osobami funkcyjnymi, sprawują priorytetową rolę w procesie podejmowania decyzji o użyciu uzbrojenia w polskiej przestrzeni powietrznej przez środki dyżurne systemu Obrony Powietrznej. Podczas spotkania wymieniono opinie oraz spostrzeżenia dotyczące realizacji procedur w przedmiotowym obszarze. Ponadto gen. dyw. Wojciechowski uczestniczył w porannym przekazaniu dyżuru bojowego przez Dyżurną Zmianę Bojową COP-DKP, podczas którego wysłuchał meldunków o stanie realizacji zadań bojowych przez środki dyżurne systemu OP.

 

***

 

Centrum Operacji Powietrznych zostało sformowane na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej nr PF-90 z dnia 11 listopada 2001 roku na bazie Centralnego Stanowiska Dowodzenia Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Z dniem 01 stycznia 2002 roku utworzono jednostkę, która najpierw otrzymała nazwę Centrum Operacji Powietrznych (COP), natomiast w 2013 roku rozszerzono jej kompetencje, a nazwę uzupełniono o drugi człon - Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP-DKP). 

 

COP-DKP jest zasadniczym organem wykonawczym Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie dowodzenia obroną powietrzną.

 

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego jest organem dowodzenia szczebla operacyjno-taktycznego. Podlega bezpośrednio Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednocześnie, w ramach realizacji szkolenia lotniczego, współpracuje z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a w szczególności z Inspektorem Sił Powietrznych, który wydziela siły i środki do dyżurów bojowych w polskiej przestrzeni powietrznej.

 

COP - DKP posiada kompetencje do dowodzenia i kierowania aktywnymi środkami walki oraz planowania i organizowania działań bojowych dla podporządkowanych operacyjnie stanowisk dowodzenia, jednostek lotniczych, przeciwlotniczych i radiotechnicznych.

 

W czasie pokoju COP - DKP zapewnia ciągłość dowodzenia siłami wydzielonymi przez Siły Powietrzne poprzez m.in.:

-        dowodzenie siłami wydzielonymi do systemu OP;

-        nadzorowanie procesu szkolenia i bieżącej działalności wojsk;

-        nadzorowanie systemu alarmowania i powiadamiania;

-        monitorowanie sytuacji meteorologicznej i skażeń;

-        prowadzenie treningów oraz sprawdzanie systemu wykrywania i identyfikacji obiektów powietrznych;

-        koordynowanie akcji poszukiwawczo - ratowniczych w FIR Warszawa.

 

W systemie Obrony Powietrznej NATO (NATINAMDS) COP - DKP:

-        nadzoruje dyżurne siły i środki;

-        kieruje realizacją misji Air Policing w polskiej przestrzeni powietrznej;

-        odpowiada za tworzenie, jakość i dystrybucję zintegrowanej informacji o sytuacji powietrznej.

 

Tekst: mjr Adriana Wołyńska, ppłk Jarosław Rozmanowski

Zdjęcia: mjr Adriana Wołyńska

‹‹ cofnij