AKTUALNOŚCI
05 01 2018
Wizyta w Dynenburgu
  • drukuj

W środę 03.01.2018 r. dowódca PKW Łotwa mjr Leszek Woźny wraz z delegacją żołnierzy oraz wojskową asystą złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym polskich żołnierzy poległych na Ziemi Inflanckiej w 1920 roku.

 

W uroczystości, która odbyła się w rocznicę wyzwolenia Dynenburga (Daugavpils) spod okupacji bolszewickiej wzięli udział również: Konsul RP na Łotwie Małgorzata Hejduk-Gromek, prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, harcerze oraz Polacy mieszkający na Łotwie. Uroczystość dała możliwość wspomnienia o bohaterskiej walce polskich żołnierzy z bolszewickim najeźdźcą o wolność całej Europy.

 

***

 

Krzyż na Słobódce to miejsce, w którym w 1920 roku pochowano 237 polskich żołnierzy poległych w Kampanii Łatgalskiej 1919-1920. W historii Polski wydarzenia te zapisały się pod nazwą "Operacja Zima", która rozpoczęła się 3 stycznia 1920 r.

 

W czasie jej trwania połączone wojska polsko-łotewskie pod dowództwem generała Edwarda Rydza-Śmigłego zdobyły Dyneburg i wyzwoliły Łatgalię z rąk bolszewików. W miejscu, gdzie obecnie wznosi się betonowy krzyż, w okresie międzywojennym był polski cmentarz wojskowy, uroczyście otwarty w 1926 roku przez najwyższe władze Republiki Łotewskiej. Podczas okupacji sowieckiej został on zrównany z ziemią. Znajdujący się tu piasek wymieszany z kośćmi poległych legionistów wykorzystano do budowy drogi Dyneburg - Krasław. 22 listopada 1992, po odzyskaniu przez Łotwę niepodległości, na miejscu cmentarza postawiono 13-metrowy krzyż, który przypomina o ofierze krwi polskich żołnierzy poległych w walce o niepodległość Łotwy. Pomnik ten i pusta przestrzeń wokół niego przypominają, że kiedyś był tu cmentarz wojskowy, na którym spoczęli polscy żołnierze polegli za wolność Polski i Łotwy.

 

Tekst: ppor. Małgorzata Zakrzewska

Zdjęcia: st. chor. Sebastian Wachek

‹‹ cofnij