AKTUALNOŚCI
04 01 2018
Inauguracja roku szkoleniowego
  • drukuj

Wykładami przedstawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Akademii Sztuki Wojennej zainaugurowano nowy rok szkoleniowy w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Dowódca Operacyjny otwierając szkolenie podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi ubiegłego roku oraz zmianami, które miały wpływ na szkolenie. Podkreślił, że 2018 rok będzie pełen wyzwań „jako dowództwo musimy być zdolni do współdziałania z siłami NATO oraz siłami amerykańskimi … DO RSZ jeszcze przez ten rok będzie miało ten sam obowiązek, czyli do czasu powołania Naczelnego Dowódcy i materializacji Naczelnego Dowództwa, dowodzi operacją … opracowujemy koncepcję ćwiczenia Anakonda tworząc ją według standardów NATO, tworzymy plan operacji, linie operacyjne, środki ciężkości i wiele innych rzeczy. To jest praca teoretyczna i praktyczna więc musimy mieć tę pełną wiedzę, która jest nam niezbędna”. Gen. dyw. Sławomir Wojciechowski powitał zaproszonych gości, którzy przygotowali dwa wykłady w ramach szkolenia uzupełniającego kadry.

 

Pierwszy wykład pt. „Wojska Obrony Terytorialnej w operacji - założenia” wygłosił płk Marcin Stachowski. Prelegent z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej omówił w ujęciu doktrynalnym koncepcję formowania WOT oraz założenia ich użycia w operacji reagowania kryzysowego, a także strategicznej operacji obronnej. Płk Stachowski podkreślił, że WOT jest elementem systemu obrony terytorialnej i nie stanowi sam w sobie jego całości. W trakcie wystąpienia wskazał również obszary stanowiące pole do dyskusji i rodzące wiele pytań. Dowódca Operacyjny podsumowując dyskusję mówił, że jesteśmy otwarci na pomysły i sami powinniśmy szukać odpowiedzi na pytania w duchu nowoczesnych rozwiązań, połączoności działań oraz sojuszniczej obecności.

 

Przedstawiciel Akademii Sztuki Wojennej płk Marek Strzoda poprowadził wykład „Poziomy dowodzenia. Rola i kompetencje”. W trakcie wystąpienia poruszył zagadnienia dotyczące: istoty i elementów dowodzenia, poziomów dowodzenia w systemie kierowania SZ RP, poziomów dowodzenia NATO oraz poziomów dowodzenia w systemie kierowania i dowodzenia SZ RP w czasie wojny.

 

Elementem zamykającym szkolenie było zapoznanie kadry Dowództwa Operacyjnego RSZ z najważniejszymi zapisami i założeniami rozkazu w sprawie organizacji i funkcjonowania dowództwa w 2018 roku, które przedstawił mjr Sebastian Siekierski.

 

Tekst: ppłk Piotr Walatek

Zdjęcia: st. chor. sztab. Waldemar Młynarczyk

‹‹ cofnij