AKTUALNOŚCI
12 12 2017
PKW EUFOR ALTHEA - roczna analiza szkolenia
  • drukuj

W dniu 06 grudnia 2017 r. zespół EAT /Embeded Advistory Team/ XIV zmiany PKW EUFOR ALTHEA wziął udział w rocznej analizie szkolenia 6 BP z Banja Luki prowadzonej przez gen. bryg. Radovana Ilić’a.

 

W spotkaniu uczestniczyli dowódcy batalionów, szefowie sekcji oraz szef sztabu 6 BP, zaproszeni przedstawiciele elementów EUFOR, a także dowódca Dowództwa Wsparcia SZ BiH gen. maj. Dragan Vuković. W czasie wystąpień poruszono sprawy szkoleniowe organicznych pododdziałów, ich współpracę z elementami administracji publicznej oraz EUFOR. W pierwszej części spotkania Dowódcy pododdziałów 6 BP (1, 2, 3 batalion piechoty, batalion artylerii i kompania rozpoznawcza) przedstawili główne zamierzenia szkoleniowe za 2017 rok.

 

Omówiono ponadto ćwiczenie pod nazwą “Zapewnienie Wsparcia” dla przedstawicieli administracji publicznej na wypadek trzęsienia ziemi co było głównym zamierzeniem szkoleniowym realizowanym przez 3 batalion piechoty. Realizowane było przy wsparciu lokalnej Policji, Straży Pożarnej, Czerwonego Krzyża oraz elementów reagowania kryzysowego z Orašje. Ćwiczenia z elementami administracji publicznej, w ramach zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych, wskazały kierunki optymalizacji algorytmów działania w takich wypadkach i dały możliwość praktycznego działania wojska w tym obszarze.

 

Na uwagę zasługuje również duża liczba strzelań z różnego rodzaju broni i uzbrojenia która bez wątpienia wpłynęła na wzrost poziomu wyszkolenia indywidualnego i zespołowego co wielokrotnie podkreślali dowódcy batalionów.

 

Reasumując do dobrych stron działalności szkoleniowej 6 BP w 2017 r. zaliczyć trzeba realizację procesu planowania oraz przygotowania do ćwiczeń, wysoką interoperacyjność z siłami EUFOR,  SZ BiH, wdrażanie standardów NATO podczas planowania, użycie procedur korespondencji radiowe NATO, możliwość użycia środków EUFOR (śmigłowce) i co najważniejsze wymiana doświadczeń.

 

Tekst: kpt. Przemysław Witwicki

Zdjęcia: kpt. Przemysław Witwicki, kpt. Tomasz Płotczyk

 


‹‹ cofnij