AKTUALNOŚCI
20 11 2017
PKW Łotwa: Wizyta w Polskim Gimnazjum w Rezekne
  • drukuj

 

Dowódca PKW Łotwa  mjr Marek Potorski  wraz z delegacją żołnierzy odwiedził Polskie Gimnazjum im. Stefana Batorego w Rezekne (Rzeżyca). Odwiedziny w polskiej szkole nawiązywały do obchodów polskich i łotewskich Dni Niepodległości.Wizyta odbyła się w  czwartek 16 listopada, na zaproszenie dyrektor  Walentyny Szydłowskiej z Polskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Rezekne (Rzeżyca).  Cała uroczystość odbyła się w auli i była podzielona na dwie części. Pierwszą część uświetniły występy artystyczne, zorganizowane przez uczniów klas młodszych. W drugiej części żołnierze zapoznali uczniów i nauczycieli ze składem oraz celem misji Grupy Batalionowej stacjonującej w Camp ADAZI. Ponadto, przedstawili ogólną budowę czołgu PT - 91 Twardy, który jest podstawowym sprzętem bojowym 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Podczas wizyty uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu polskich żołnierzy m.in.: hełmem, maską przeciwgazową, kamizelką kuloodporną oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej. Wspólne spotkanie, zarówno dzieciom jak i żołnierzom dostarczyło wiele radości i pozytywnych emocji. Po wspólnym poczęstunku dyrektor szkoły Walentyna Szydłowska zapoznała przybyłych gości z rozmieszczeniem poszczególnych sal i pracowni, tj. : muzeum, biblioteką, pracownią techniczną oraz halą sportową.

 


Cały pobyt w polskiej szkole zakończył się wpisem dowódcy kontyngentu do pamiątkowej księgi oraz wręczeniem pamiątkowego upominku dyrektor Walentynie Szydłowskiej.Polskie Gimnazjum w Rezekne (Rzeżyca), rozpoczęło swoją pracę w 1993 roku, gdyż po 58 latach rządu radzieckiego mieszkańcy miasta, zapragnęli odrodzić swój język ojczysty. Dodatkowo, jest jedyną szkołą mającą Zieloną Flagę oraz statut szkoły ekologicznej. Szkole nadano nazwę „Placówka oświatowa przyjazna nauczycielom”. Gimnazjum odwiedzają liczne delegacje państwowe i zagraniczne. Obecnie gimnazjum liczy 508 uczniów i 49 nauczycieli. Dyrektor Walentyna Szydłowska kieruje szkołą od początku jej istnienia, w tym roku (3 maja) została uhonorowana najwyższym odznaczeniem Republiki Łotewskiej - Orderem Trzech Gwiazd, Klasa I. Order Trzech Gwiazd został ustanowiony w 1924 roku na pamiątkę utworzenia Państwa Łotewskiego.  Przyznawany obywatelom łotewskim i obcokrajowcom za znamienite zasługi cywilne dla Państwa Łotewskiego na polu umacniania jego bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju i dobrobytu.Dyrektor szkoły w Rezekne (Rzeżyca) w sposób wybitny przyczynia się do rozwoju przyjaznych relacji polsko-łotewskich. Walentyna Szydłowska w przeszłości została trzykrotnie odznaczona przez Państwo Polskie: Medalem KEN (2002 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (2003 r.) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi (2008 r.).

 


Tekst i foto:  arch. PKW Łotwa

‹‹ cofnij