AKTUALNOŚCI
13 11 2017
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w PKW
  • drukuj

PKW EUFOR

 

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości na terenie Głównej Bazy EUFOR (Camp BUTMIR w Sarajewie) – żołnierze XIV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego zorganizowali obchody The Polish National Independence Day.

 

Pierwszym elementem obchodów był poranny „Bieg Niepodległości”,w którym wzięło udział około stu dwudziestu przedstawicieli armii państw biorących udział w operacji Unii Europejskiej ALTHEA m.in. z Austrii, Chile, Hiszpanii, Macedonii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier i Wielkiej Brytanii. Bieg prowadzony pod hasłem „Leave no man behind” służył bardziej promocji idei obchodzenia rocznic historycznych w duchu wzajemnej pomocy, niż rywalizacji. Oprócz nagród dla biegaczy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca, przewidziano także drobne upominki dla wszystkich uczestników kończących zawody. Była to również świetna okazja do zaprezentowania polskich barw narodowych w środowisku międzynarodowym.

 

Drugi element obchodów rocznicy odzyskania niepodległości stanowiła uroczystość z udziałem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie Andrzeja Krawczyka oraz Szefa Sztabu EUFOR gen.bryg. Józsefa Szpisjáka. Ponadto obecni byli także: Szef Sztabu HQ NATO w Sarajewie płk Ferenc Könczöl, przedstawiciel Połączonego Sztabu Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny płk Mario Andrić oraz starsi przedstawiciele narodowi kontyngentów wojskowych Austrii, Chile, Grecji, Hiszpanii, Finlandii, Irlandii, Macedonii, Turcji, Słowacji, Słowenii, Węgier i Wielkiej Brytanii. Godna odnotowania jest również obecność kilkunastoosobowej grupy Polonii bośniackiej.

 

Uroczystość była okazją do uhonorowania zarówno żołnierzy polskich, jak i obcokrajowców za kreowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP oraz solidarne współdziałanie w realizacji zadań na rzecz pokoju. Dowódca XIV zmiany PKW ppłk Wojciech Luzak dziękując za profesjonalizm, wysiłek i zaangażowanie uhonorował zasłużonych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej medalami pamiątkowymi PKW EUFOR ALTHEA - Paci Servio. W podobny sposób wyraził też uznanie wobec żołnierzy innych narodowości, którzy pomagają dostrzec i docenić obecność polskich żołnierzy w operacji EUFOR ALTHEA.   

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bazie BUTMIR zakończyły się oficjalnym przyjęciem z udziałem szefa i pracowników Ambasady RP w Sarajewie, Szefa Sztabu EUFOR oraz licznie przybyłych przedstawicieli kontyngentów wojskowych wchodzących w skład EUFOR w Bośni i Hercegowinie. Przyjęcie, dzięki odpowiedniej oprawie, stało się świetną okazją do zaprezentowania znaczenia, jakie Polacy przywiązują do idei Niepodległej i Suwerennej Rzeczpospolitej oraz wartości z tą ideą związanych. Było też przedsięwzięciem promującym polską kulturę i obyczaje w różnorodny sposób, bo od prezentacji audio-video o Polsce począwszy, poprzez budzące ogromne zainteresowanie postacie w tradycyjnym stroju krakowskim oraz mundurze z okresu walki o odzyskanie niepodległości, a na serwowaniu tradycyjnych polskich potraw skończywszy.

 

Wszystkie etapy obchodów spotkały się z niezwykle przychylnym i życzliwym odbiorem.         

 

Tekst: rzecznik prasowy PKW EUFOR ALTHEA

Zdjęcia: plut. Grzegorz Rybczyński

 

* * *

Narodowe Święto Niepodległości w PKW Rumunia

 

W piątek, 10 listopada 2017 r. żołnierze I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii obchodzili 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wieńca z biało-czerwonymi kwiatami pod tablicą upamiętniającą pobyt prezydenta Ignacego Mościckiego w Craiovej. Prezydent Mościcki przebywał w tym mieście w listopadzie i grudniu 1939 roku - „Cieszę, że Narodowe Święto Niepodległości możemy obchodzić tu, gdzie wypełniamy naszą misję NATO, w Rumunii, na tej przyjaznej ziemi, wśród ludzi, którzy zawsze nam okazywali wielkoduszne i gościnne serce. Rozpoczynając ten szczególny dzień, udaliśmy się pod tablicę upamiętniającą pobyt w Craiovej podczas II wojny światowej, polskiego prezydenta Ignacego Mościckiego. Chcieliśmy w ten sposób pokazać że wiemy i pamiętamy jaką pomoc polscy żołnierze i ludność cywilna otrzymali podczas wędrówki ku Niepodległej Polsce”. - powiedział dowódca kontyngentu mjr Paweł Cupa.

 

Następnie, w katolickiej parafii pw. Wszystkich Świętych odprawiona została msza śwęta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył kapelan kontyngentu ks. mjr Tomasz Krawczyk. Liturgię rozpoczęło wspólne odśpiewanie pieśni „Bogurodzica”. W mszy śwętej uczestniczył dowódca kontyngentu, kadra dowódcza, żołnierze i pracownicy tworzący I zmianę PKW w Rumuni, jak również żołnierze z Dowództwa Międzynarodowej Brygady Południe Wschód i rumuńskiego 26. batalionu piechoty.

 

– „Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja”. Słowa tej pieśni, jedne z najstarszych, jakie zapisano w naszym ojczystym języku, płyną ku nam stale z odległych stuleci. Tak prosili nasi przodkowie, tak śpiewało ją polskie rycerstwo i tak też czynimy my, rozpoczynając modlitwą obchody Święta Niepodległości. Takiej postawy świadectwa i takiej wiary uczył nas św. Jan Paweł II, syn oficera Wojska Polskiego. Na wspólną modlitwę w intencji naszej Ojczyzny, przynosimy dziś do tej świątyni relikwię, cząstkę krwi św. Jana Pawła II, w której jak w soczewce ogniskuje się historia naszego Narodu. Tego kim jesteśmy jako chrześcijanie i tego po co tu, w Rumunii jesteśmy dziś, jako polscy żołnierze w ramach międzynarodowej misji NATO. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, który całe swoje życie zawierzył „Bogurodzicy Dziewicy, Bogiem sławienej Maryi” zawierzam razem z Wami naszą Ojczyznę, naszą Matkę, Polskę”. - powiedział ksądz kapelan.

 

W wygłoszonej homilii ks. Krawczyk nawiązał do glorii oręża polskiego oraz siły ducha narodu, która towarzyszy współczesnym żołnierzom a także zachęcał do utrwalania zasady jedności i wzajemnej współpracy. - „Obchodzona dziś 99. rocznica odzyskania niepodległości przypomina nam, że tylko wspólne, zgodne działania mogą przynieść wspaniałe owoce. Żołnierz ofiarował krew, artysta, dyplomata i uczony położyli na ołtarzu Ojczyzny swoje talenty, pozostali ofiarowali pracę i poświęcenie”. - powiedział.

 

Bezpośrednio po mszy śwętej wszyscy spotkali się na uroczystym apelu w centralnej części miasta na placu Mihai Viteazul, w którym razem z polskimi żołnierzami uczestniczyli rumuńscy żołnierze z 26. batalionu piechoty oraz zaproszeni goście. Wagę obchodów podkreśliła obecność przybyłych gości, obecni byli m.in.: Ambasador RP Marcin Wilczek, Attache Obrony płk Tomasz Domański, Dowódca 2. Dywizji Piechoty gen. bryg. Gheorghita Vlad, zastępca Dowódcy Międzynarodowej Dywizji Południe-Wschód gen. bryg. Thomas Carden, władze administracyjne Okręgu Dolj i miasta Craiova, przedstawiciele Żandarmerii, Policji, Straży Pożarnej oraz dowódcy jednostek i szkolnictwa wojskowego garnizonu. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła rumuńska Orkiestra Wojskowa z garnizonu Craiova.

 

W wygłoszonym przemówieniu mjr Paweł Cupa powiedział, że Dzień Niepodległości to święto całego Narodu Polskiego mogącego żyć w bezpiecznym kraju, posiadającego ustabilizowaną pozycję oraz będącego członkiem najpotężniejszego sojuszu obronnego na świecie – NATO - „Przypomnieli nam o tym, przed miesiącem, obecni tu w Craiovei, Jens Stoltenberg  - Sekretarz Generalny NATO i Klaus Iohannis - Prezydent Rumunii, gdzie podczas spotkania z żołnierzami Wielonarodowej Brygady Południe-Wschód, padły słowa: „NATO jest tutaj, NATO jest silne i NATO jest zjednoczone. Musicie pamiętać, że jesteście częścią większego wysiłku. NATO jest transatlantyckim sojuszem utworzonym by służyć pokojowi i bezpieczeństwu”. - dodał dowódca kontyngentu.

 

Następnie odczytano rozkazy o odznaczeniach i wyróżnieniach. W tym dniu trzech żołnierzy I zmiany PKW Rumunia zostało odznaczonych medalem nadanym przez Szefa Sztabu Generalnego Rumunii.

 

Po wręczeniu odznaczeń, wyróżnień i listów gratulacyjnych głos zabrał Marcin Wilczek, Ambasador RP w Rumunii. - „Dzisiejsze Święto Niepodległości przypomina wszystkim Polakom, że państwo polskie po 700 latach istnienia, przestało istnieć, że przez 123 lata Polski nie było na mapach Europy. Dopiero wysiłek pokoleń Polaków, przelana krew w powstaniach pozwoliły odzyskać utraconą suwerenność. Jako żołnierze kontyngentu sprawujecie służbę dla Polski, dla naszych sojuszników i dla pokoju na świecie. Polscy żołnierze, na tej gościnnej ziemi rumuńskiej zawsze znajdowali przyjaźń i serdeczne przyjęcie”. – powiedział. Natomiast gen. bryg. Gheorghita Vlad, Dowódca 2. Dywizji Piechoty dodał: - „To dla mnie zaszczyt i duma, że rumuńskie siły lądowe uczestniczą dzisiaj z Wami w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, tutaj w Krajowej, w nowym domu Polskich Żołnierzy, w pełni oddanych obronie naszych wspólnych wartości oraz sposobu życia”. - „Rozumiemy znaczenie odbudowy Drugiej Rzeczypospolitej, ponieważ niecałe dwa tygodnie później także Rumunia zdobyła niepodległość. Po długiej walce, dwa wspaniałe narody spełniły swoje odwieczne marzenie o niepodległości. I tak jak zawsze – zwycięstwo opatrzone jest ceną; to rzecz, o upamiętnianiu której nigdy nie powinniśmy zapominać – o odwadze naszych poległych żołnierzy, na poświęceniu których została zbudowana nasza historia. Dzień 11 listopada jest także dniem dającym nam możliwość złożenia hołdu twórcy Drugiej Rzeczypospolitej, ówczesnej głowie państwa, Józefowi Piłsudskiemu. Nasze dwa narody dzieliły tę samą historię; tak samo walczyliśmy i uzyskaliśmy niepodległość po pierwszej wojnie światowej. Druga wojna światowa ponownie wstrząsnęła naszymi narodami, zmuszając nas do ponownego odkrycia siebie w celu przetrwania jako narody i państwa. Nasi ludzie stanęli na wysokości zadania i wymaganych poświęceń. Skorzystam z okazji do podkreślenia długotrwałej przyjaźni i partnerstwa, które łączą nie tylko Polskę i Rumunię, lecz także nasze siły zbrojne”. - powiedział gen. Vlad.

 

Zwracając się bezpośrednio do polskich żołnierzy gen. Vlad nawiązał do wspólnych ćwiczeń w ramach sojuszu NATO: - „Rok 1989, rok europejskich rewolucji, kiedy zaczynaliśmy naszą drogę ku demokracji, dał nowy początek naszym narodom. Dzisiaj, oprócz bycia członkami NATO i Unii Europejskiej, możemy pokazać całemu światu najsilniejsze więzi skupiające nasze narody. Polska kompania, wchodząca w skład naszego rumuńskiego batalionu, stanowi najsilniejszy i fundamentalny krok podjęty, aby Wielonarodowa Brygada Południowy Wschód była taka jak być powinna, a sojusz urzeczywistni się. Wasza obecność w ramach Tailored Forward Presence („dostosowanej wysuniętej obecności”) jest częścią tego przystosowania, bardzo znaczącego dla naszej wspólnej przyszłości jako sojusznicy NATO i regionalni dostawcy bezpieczeństwa. Nie istnieje większy dowód przyjaźni i interoperacyjności, kiedy mamy, podobnie jak w Polsce, nasze wojsko żyjące i trenujące razem, ulepszające zdolności w celu zapewnienia lepszej ochrony Sojuszu na wschodniej flance. To co w przeszłości wydawało się zbyt wielką przepaścią, wspominając zaledwie barierę językową i odmienny sposób prowadzenia działalności wojskowej, wydaje się dziś nas zbliżać, ponieważ te różnice nadają smak naszym wspólnym przedsięwzięciom. Zacieśnianie naszej współpracy pomoże nam w zbudowaniu fundamentów dla bezpieczniejszego środowiska, w którym będą żyć przyszłe pokolenia. Dlatego też, pozwólcie mi skorzystać z okazji, wyrażając wdzięczność i dziękując wam za waszą pracę, a także waszym rodzinom za wyrozumiałość, wsparcie i poświęcenie. Szczęśliwego Dnia Niepodległości!” - powiedział.

 

Po przemówieniach odczytano „Niepodległościowy Apel Pamięci” następnie zgodnie z ceremoniałem wojskowym wykonano pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Zbiórkę zakończyła wspólna defilada pododdziałów polskich i rumuńskich. Całość uroczystości zabezpieczała Żandarmeria Wojskowa i sekcja medyczna PKW Rumunia.

 

Po wspólnym, pamiątkowym zdjęciu, nasi goście mieli okazję do zapoznania się ze sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego, na specjalnie przygotowanej wystawie statycznej, gdzie żołnierze udzielali wszelkich informacji dotyczących wyposażenia osobistego, a specjaliści z Kompanii Zmotoryzowanej dzielili się z sojusznikami zaletami używanych pojazdów. Pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego połączony był z programem artystycznym pt. „Droga ku Niepodległej Polsce opowiedziana pieśnią żołnierską”. Program przygotowany był w języku rumuńskim. Na stoisku promocyjnym, każdy z mieszkańców Craiovej mógł się zapoznać z przygotowanymi folderami oraz otrzymać publikacje o Siłach Zbrojnych RP.

 

Po oficjalnej części uroczystości mjr Paweł Cupa zaprosił wszystkich gości i żołnierzy na tradycyjny polski, żołnierski posiłek. Na stołach w polskiej bazie znalazły się polskie dania i przysmaki przygotowane przez żołnierzy z Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego. Tradycyjnie zaserwowano żołnierską grochówkę, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości.

 

Oficer prasowy PKW Rumunia

foto: sierż Patryk Cieliński, szer. Jacek Rok

 

* * *

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Afganistanie

11 listopada 2017 r. o godzinie 11.00, na terenie PMC (Polish Military Compound) w bazie wojskowej Bagram Airfield, odbyły się uroczyste obchody 99 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

Uroczystą zbiórkę poprzedziła msza święta w intencji Ojczyzny, celebrowana przez kapelana Kontyngentu, księdza porucznika Krzysztofa Ziobro i kapelana US Air Force, kapitana Arkadiusza Szydę.

 

Dowódca Kontyngentu  przywitał gości, którym przewodził Zastępca Dowódcy Wojsk USA w Afganistanie, a jednocześnie Dowódca bazy Bagram Airfield, Major General Leopoldo A. Quintas. Zaproszenie, również przyjął Senator Powincji Parwan - Salih Mohammad Lalagul.

 

„Po 123 latach niewoli, wolna i niepodległa Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapie Europy” - tymi słowami, w swoim przemówieniu, dowódca kontyngentu płk Piotr Fajkowski odniósł się do historycznych faktów, w których przybliżył zgromadzonym gościom wydarzenia, które doprowadziły do utraty Niepodległości naszej Ojczyzny, a następnie przedstawił historię heroicznej walki pokoleń Polaków o odzyskanie wolności. Jednocześnie przypomniał, że Polacy nigdy nie wyrzekli się własnej tożsamości i dodał, że jesteśmy spadkobiercami tych, którzy dla Polski, na przestrzeni dziejów i czasów nam współczesnych, ponieśli najcenniejszą ofiarę. Płk Fajkowski zaznaczył również, że pomimo naszego członkostwa w NATO, najsilniejszej organizacji polityczno – militarnej na świecie, nasz kraj cały czas modernizuje Siły Zbrojne oraz dąży do ich powiększenia i unowocześnienia.

 

Podczas uroczystości kpt. mar. Daniel Mazur odczytał apel pamięci, a kapelan kontyngentu ks. por. Krzysztof Ziobro, udzielił błogosławieństwa zgromadzonym i ich rodzinom. Następnie Dowódca PKW wraz z delegacją żołnierzy, zapalił znicz na symbolicznym grobie żołnierzy polskich poległych w walce za wolność ,,naszą i waszą”.

 

Uroczysta zbiórka była okazją do wręczenia odznaczenia ,,Non-Article V Medal NATO”. Medale wszystkim wyróżnionym wręczył Generał Quintas, natomiast dowódca kontyngentu wręczył żołnierzom: akt mianowania na wyższy stopień wojskowy i listy gratulacyjne. Oficer Dowództwa PKW, mjr Radosław Głuchowski, z okazji Narodowego Święta Niepodległości  odczytał rozkaz Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

 

W imieniu Biskupa Polowego Wojska Polskiego, gen. bryg. Józefa Guzdka  ks. por. Krzysztof Ziobro wręczył Dowódcy Kontyngentu „Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko”. Odznaczenie to, przyznawane jest osobom duchownym i świeckim, które „na wzór księdza Jerzego służą prawdzie, miłości i przebaczeniu”.

 

Na zakończenie uroczystości wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia, po którym płk Piotr Fajkowski zaprosił zgromadzonych gości, na tradycyjny polski żołnierski poczęstunek, który został przygotowany przez żołnierzy NEWL (Narodowy Element Wsparcia Logistycznego) z 10 Brygady Logistycznej w Opolu.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. mar. Daniel Mazur, por. Kamil Wojciechowski

 

* * *

 

W Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kuwejcie w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbyły się uroczystości z udziałem polskich żołnierzy oraz żołnierzy i pracowników wojsk koalicyjnych.

 

W bazie Al Jaber obchody dnia 11 listopada rozpoczęły się biegiem, na symbolicznym dystansie 1,1 km w którym żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego, oddali hołd bohaterom, dzięki którym Polska ponownie zaistniała na mapach Europy.

 

Następnie w godzinach popołudniowych odbyła się uroczysta zbiórka, na którą przybyli przedstawiciele wszystkich wojsk koalicyjnych tworzących siły Operacji Inherent Resolve w Kuwejcie. Dowódca kontyngentu, ppłk pil. Łukasz Piątek, w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważnym i znaczącym faktem jest wolność  i niepodległość każdego narodu. Z okazji Święta Niepodległości złożył wszystkim żołnierzom oraz ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia pomyślności oraz wytrwałości w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów.

 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego odczytane zostały postanowienia personalne o mianowaniu na kolejne wyższe stopnie wojskowe. Ponadto za nienaganną służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym, duże zaangażowanie, a także wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków na zajmowanych stanowiskach służbowych dowódca wyróżnił żołnierzy III zmiany PKW OIR Kuwejt urlopami nagrodowymi oraz listami gratulacyjnymi.

 

Oficjalną część uroczystości zakończyło odśpiewanie „Pieśni reprezentacyjnej WP”.

 

***

PKW ŁOTWA

 

 

Żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Łotewskiej w dniach 10-11 listopada zorganizowali i brali udział w szeregu przedsięwzięć związanych z uroczystymi obchodami 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

 

Obchody rozpoczęto w dniu 10 listopada o godz. 10.00 startem Biegu Niepodległości na dystansie 11 km. Na starcie stawiło się 274 uczestników ze wszystkich krajów partycypujących w eFP BG. Po zaciętej rywalizacji pierwszy na metę wbiegł żołnierz kompanii czołgów por. Damian Krysztofiak, uzyskując czas 42 min. 49 sek. Na mecie Dowódca PKW wręczył wszystkim uczestnikom biegu pamiątkowe medale, przygotowane specjalnie na tę okazję.

 

 

 

Kolejnym elementem obchodów Narodowego Święta Niepodległości była uroczysta zbiórka w polskiej strefie Camp Adazi na której pojawiło się wielu znamienitych gości m.in. Ambasador RP na Łotwie, Attache Obrony w Rydze, Dowódca Łotewskiej Brygady Piechoty, Dowódca Nato Force Integration Unit na Łotwie, Dowódca Sił Zbrojnych Łotwy płk Josh Major oraz dowódcy kontyngentów wchodzących w skład eFP BG. Po złożeniu meldunku i odśpiewaniu Hymnu Państwowego mjr Marek Potorski w swoim przemówieniu nawiązał do historii odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz przedstawił żołnierzom powagę naszej obecności na Łotwie, a także nasz wkład w utrzymanie Niepodległości. Następnie wręczone zostały pamiątkowe medale I zmiany PKW Łotwa oraz akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe.  Na zakończenie uroczystej zbiórki odczytano Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Po defiladzie pododdziałów PKW wszyscy uczestnicy zbiórki udali się na wspólny uroczysty narodowy posiłek przygotowany przez żołnierzy Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego. Serwowano tradycyjne polskie potrawy, a główną atrakcją był 20 kg tort w barwach narodowych. Na zakończenie pierwszego dnia obchodów odbył się koncert patriotyczny.

 

 

 

W sobotę, 11 listopada, żołnierze PKW Łotwa, wzięli udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny. Msza została odprawiona przez kapelana kontyngentu mjr. Grzegorza Przewrockiego w międzynarodowej kaplicy Camp Adazi.

 

 

 

Tekst: ppor. Małgorzata Zakrzewska

 

Zdjęcia: archiwum PKW

 

‹‹ cofnij