AKTUALNOŚCI
08 11 2017
Działalność doradcza w Afganistanie
  • drukuj

 

W Sztabie Generalnym Afganistanu w Oddziale Planowania Zarządu Operacyjnego (GS G35) funkcję doradcy pełni ppłk Andrzej Pawelski, w kraju pełniący służbę w Dyżurnej Służbie Operacyjnej Ministra Obrony Narodowej. Dzięki systematycznej pracy doradczej, planowanie operacyjne w GS G35 przebiega zgodnie z NATO-wskim cyklem planowania MDMP.  Obecnie zakończono proces planowania IV fazy operacji rocznej KHALID - 2017 r.

 

Rozpoczęto natychmiast proces planowania następnej operacji rocznej dla Armii Afgańskiej na 2018 rok.  Operacja ta będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłości całego Afganistanu, ponieważ ma stworzyć warunki do przeprowadzenia bezpiecznych wyborów prezydenckich i samorządowych oraz zabezpieczyć proces wdrażania reform. Ponadto zgodnie z nową strategią USA ma zapewnić Afgańskim Siłom Bezpieczeństwa przejęcie inicjatywy w walce z rebeliantami. Podobnie jak poprzednie operacje, będzie ona wynikiem wspólnej współpracy  doradców Misji  Resolute Support oraz oficerów z Ministerstwa Obrony Afganistanu.

 

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem wariantów działania wojsk własnych, które zostaną zaprezentowane Szefowi Sztabu Generalnego oraz Ministrowi Obrony Afganistanu. Finalnym akcentem procesu planistycznego będzie grudniowa konferencja dowódców korpusów Armii Afgańskiej, na której zostaną zaprezentowane plany taktyczne operacji w poszczególnych prowincjach w obecności Prezydenta Afganistanu.

  

Tekst: ppłk Andrzej Pawelski

Zdjęcia: ppłk Andrzej Pawelski, kpt. mar. Daniel Mazur

 

‹‹ cofnij