AKTUALNOŚCI
07 11 2017
Sekcja Żandarmerii Wojskowej w PKW Rumunia
  • drukuj

 

Podoficerowie Sekcji Żandarmerii Wojskowej, której kierownikiem jest chor. Adrian Bieniasz, aktywnie włączają się w przedsięwzięcia kontyngentu. W dniach poprzedzających obchody uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, sekcja ŻW aktywnie wspierała prowadzoną przez żołnierzy kontyngentu akcję „Żołnierska Pamięć”, podczas której uporządkowano groby polskich żołnierzy i zapalono symboliczny znicz pamięci na cmentarzach w Targu Jiu, Bukareszcie, Dragashani i Craiovej.

 

Na co dzień sekcja ŻW wspiera dowódcę kontyngentu w przeciwdziałaniu popełnianiu przestępstw, wykroczeń, przewinień dyscyplinarnych oraz utrzymaniu dyscypliny wśród żołnierzy. Obszar zadań realizowanych przez sekcję obejmuje rejon całej Rumunii. Liczne profilaktyczne zajęcia, działania prewencyjne, spotkania z władzami miasta i lokalnymi służbami porządkowymi odnoszą oczekiwany rezultat. Już na samym początku pełnienia misji w Rumunii, w lipcu br., żołnierze sekcji ŻW uczestniczyli w roboczym spotkaniu z Politia Militara, które odbyło się na zaproszenie strony polskiej i miało na celu wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi żandarmami, a ich rumuńskimi odpowiednikami. Podczas spotkania Polacy zapoznali się ze specyfiką pracy i wykonywania zadań w rumuńskich realiach służby wojskowej. Ustalone zostały zasady wzajemnej współpracy dotyczącej porządku i przestrzegania prawa w rejonie przebywania polskich żołnierzy i pełnienia misji PKW w Rumunii. 

 

W dniu 24 października br. sekcja ŻW, przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Liceum Tudor Arghezi High School w miejscowości Craiova, gdzie stacjonuje PKW. Zajęcia zostały przeprowadzone na prośbę dyrekcji Liceum i obejmowały tematykę dotyczącą przestrzegania prawa i porządku publicznego z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pracy dochodzeniowo-śledczej. Zajęcia te połączone były z prezentacją wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy kompanii zmotoryzowanej i rumuńskiego 26. batalionu piechoty.


- „Podczas zajęć poruszone zostały kwestie zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wypadku drogowego i udzielania pierwszej pomocy. Młodzież szkolna przejawiała zainteresowanie specyfiką naszej służby, zadawała wiele pytań dotyczących pracy w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Rumunii" - powiedział chor. Adrian Bieniasz - kierownik sekcji ŻW PKW Rumunia.  

 

Spośród dotychczasowych wykonanych zadań sekcji ŻW w Rumunii należy wymienić m.in.: wspieranie i doradzanie dowódcy PKW w ustanowieniu i utrzymaniu dyscypliny w kontyngencie; przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z żołnierzami, zabezpieczenie przejazdów pojazdów specjalnych typu KTO Rosomak w rejon poligonu w Cincu i Botosesti Paia; zabezpieczenie przeprowadzanych w kontyngencie uroczystości patriotycznych i organizowanych wydarzeń sportowych takich jak Bieg Żołnierzy Niezłomnych i Bukareszt Maraton.

 

„Ze względu na miejsce stacjonowania kontyngentu, tj. ponad trzystutysięczne dość zatłoczone miasto w dotychczasowej działalności skupiamy się przede wszystkim na profilaktyce alkoholowej i bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Kierowcy w Krajowej charakteryzują się dość śmiałym podejściem do zasad ruchu drogowego, dlatego codziennie podkreślamy ważność stosowania zasady ‘ograniczonego zaufania’ i jak dotąd przynosi to pozytywne efekty”- stwierdził chor. Adrian Bieniasz.

 

- „Kolejnymi zadaniami, które nas czekają, będą zabezpieczenie obchodów polskiego Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 10 listopada w Craiovej oraz udział w pilotowaniu kolumn kołowych transporterów opancerzonych ROSOMAK” - dodał sierż. Hubert Kowalczyk.

  

Oficer Prasowy PKW Rumunia

zdj. szer. Jacek Rok

‹‹ cofnij