AKTUALNOŚCI
07 11 2017
Paczki dla żołnierzy w Polskich Kontyngentach Wojskowych
  • drukuj

 

Informujemy, że można przesyłać paczki żołnierzom służącym w Polskich Kontymgentach Wojskowych: PKW Afganistan RSM, PKW KFOR, PKW EUFOR/MTT, PKW OIR KUWEJT, PKW OIR IRAK, PKW RUMUNIA, PKW ŁOTWA.

 

Przypominamy również, że przekazywanie paczek odbywa się za pośrednictwem macierzystych jednostek wojskowych żołnierzy pełniących służbę wojskową w PKW. Ostateczny termin doręczenia paczek do jednostek wojskowych określa dowódca danej jednostki wojskowej.

 

Każdy żołnierz (pracownik RON) posiada możliwość wysłania do kraju tylko jednej paczki oraz otrzymać tylko jedną paczkę od rodziny z kraju. W przypadku wysłania do odbiorcy więcej niż jednej paczki z kraju, do PKW zostanie wysłana tylko, ta która została dostarczona jako pierwsza do punktu zbiórki. Pozostałe paczki zostaną zwrócone nadawcom.

 

Gabaryty paczki:

-       waga do 3kg;

-       karton pocztowy typu 2 (300 mm x 250 mm x 200 mm), dostępny w placówkach Poczty Polskiej S.A.

 

 

Adresy:

 

Adres do PKW Afganistan RSM:

Imię i Nazwisko

PKW Afganistan RSM

     00 – 909 FUP Warszawa 119

       ul. Żwirki i Wigury 9/13

Jednostka Wojskowa 5008 „wpisać oznaczenie literowe bazy

 

- litera „B” oznacza bazę BAGRAM;

- litera „G” oznacza bazę GAMBERI;

- litera „F” oznacza bazę FENTY;

- litera „K” oznacza bazę KABUL;

- litera „S” oznacza bazę KANDAHAR.

 

 

Adres do PKW KFOR:

         Imię i Nazwisko

        PKW KFOR

          00 – 909 FUP Warszawa 119

            ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW EUFOR ALTHEA:

          Imię i Nazwisko

              PKW EUFOR ALTHEA

         00 – 909 FUP Warszawa 119

            ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW OIR KUWEJT:

Imię i Nazwisko

PKW OIR KUWEJT

00 – 909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW OIR IRAK:

Imię i Nazwisko

JW 5352 „B”/”A”
00 – 909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

Jednostka Wojskowa 5352 „wpisać oznaczenie literowe bazy

gdzie:

- litera “B” – oznacza lokalizację BAGDAD;

- litera “A” – oznacza lokalizację AMMAN, ALJABER, ARIFJAN.

 

Adres do PKW RUMUNIA:

Imię i Nazwisko

PKW RUMUNIA

00 – 909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW ŁOTWA:

                                                                           Imię i Nazwisko

                                                                             PKW ŁOTWA

                                                                00 – 909 FUP Warszawa 119

                                                                    ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Paczki mogą zawierać środki higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki, itp.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje zakaz, pod groźbą odpowiedzialności karno-administracyjnej,przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, m.in.:

-        alkoholu,

-        wszelkiego rodzaju broni palnej,

-        materiałów wybuchowych,

-        amunicji,

-        narkotyków,

-        materiałów łatwopalnych,

-        substancji żrących,

-        leków,

-        produktów i materiałów szybko psujących się,

-        artykułów spożywczych z określonymi warunkami przechowywania w warunkach chłodniczych,

-        artykułów spożywczych bez opakowania producenta,

-        organizmów żywych,

-        produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się,

-        waluty i kosztowności,

-        dokumentów i materiałów niejawnych,

-         dóbr kultury prawnie chronionych.

 

Wszystkie paczki przed wysłaniem zostaną poddane kontroli. Paczki niespełniające ww. warunków będą zwracane nadawcom.

 

Paczki muszą zawierać adres i numer telefonu nadawcy. Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom).

 

 Paczki do rodzin w kraju adresować na ogólnych zasadach obowiązujących w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

‹‹ cofnij