AKTUALNOŚCI
13 09 2017
Żołnierze PKW w Rumunii zakończyli kolejny etap szkolenia
  • drukuj

 

11 września  2017 roku, żołnierze kompani zmotoryzowanej I zmiany PKW Rumunia realizującej zadania w ramach dostosowanej wysuniętej obecności NATO (ang. NATO Tailored Forward Presence), powrócili z  ponad dwutygodniowego szkolenia zintegrowanego realizowanego wspólnie z rumuńskimi żołnierzami z 26 batalionu piechoty wchodzącego w skład Wielonarodowej Brygady Południe-Wschód.

  

Szkolenie rozpoczęło się wykonaniem marszu po drogach publicznych na odległość blisko  300 km z bazy kontyngentu w Craiovej, do rumuńskiego ośrodka szkoleniowego poligonowego w miejscowości Cincu. Po przybyciu na miejsce nastąpiło zorganizowanie parku sprzętu technicznego, polowego magazynu środków bojowych i zakwaterowanie żołnierzy w kontenerach mieszkalnych oraz zrealizowano przedsięwzięcia obsługowe i przygotowawcze. Żołnierze zostali także zapoznani z warunkami bezpieczeństwa i zasadami obowiązującymi na terenie poligonu.

  

Pierwszy tydzień szkolenia upłynął pod znakiem szkolenia na poziomie plutonu z wykorzystaniem infrastruktury oraz pełnych możliwości które oferuje ośrodek. Przed wyjściem w „teren”, który charakteryzował się wysokimi wzniesieniami, zrealizowano cykl szkoleń stacjonarnych na VBS (Virtual Battlefield System) a następnie w czasie prowadzenia działań zapewniono korzystanie z systemu MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System) nowej generacji, system ten znacząco podnosi realizm szkolenia.  Plutony zarówno polskie jak i rumuński realizowały zadania z obszaru działań przeciwhybrydowych i kryzysowych. Wspólnie wykonywano marsze, przeszukiwanie i patrolowanie terenu.

  

Kolejny tydzień rozpoczął się ćwiczeniem taktycznym na poziomie kompanii. Kompania dowodzona przez por. Bartłomiej Czeremskiego została wzmocniona rumuńskim plutonem piechoty, wyposażonym w KTO PIRANHA. Taka konfiguracja pozwoliła na praktyczne zgrywanie oraz stworzyła warunki do doskonalenia i sprawdzenia podległych dowódców z umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia działań. Działania obejmowały zajęcie i patrolowanie rejonu wyjściowego w dzień i w nocy, reagowanie na oddziaływanie przeciwnika, przejęcie i przesłuchanie zatrzymanych, poruszanie się po wrogim terenie w warunkach nocnych oraz przeprowadzenie natarcia. Nad przebiegiem ćwiczenia czuwał zespół obserwatorów (OC- Observer Controler), który etatowo wchodzi w skład ośrodka szkolenia poligonowego.

  

W dniach 07-08 września br. kulminacyjnym elementem szkolenia była realizacja ćwiczenia kierowania ogniem drużyną i plutonem w warunkach dziennych i nocnych. Zrealizowano strzelanie ze wszystkich środków ogniowych będących na wyposażeniu kompanii, między innymi wykonano strzelanie z automatycznego granatnika MK-19, 60mm moździerza LM-60 oraz 30 mm armaty w którą jest uzbrojony KTO Rosomak. Za zrealizowane działania kompania uzyskała wysokie oceny zarówno podczas szkolenia taktycznego jak i ogniowego.

 

Szkolenie zakończyło się wykonaniem marszu również na blisko 300 km odległość z ośrodka szkolenia poligonowego do miejsca stacjonowania kontyngentu w miejscowości Krajowa. Po powrocie do miejsca dyslokacji dokonano omówienia a wyciągnięte wnioski zostaną wykorzystane w dalszym procesie szkolenia zintegrowanego.

 

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem szkoleniowym PKW Rumunia będzie udział kompanii zmotoryzowanej w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. Scorpions Fury-17 prowadzonym przez Dowódcę Wielonarodowej Brygady Południe-Wschód w pierwszej połowie października 2017 roku. 

 

 Tekst: Oficer Prasowy PKW Rumunia

Zdjęcia: szer. Jacek Rok

‹‹ cofnij