AKTUALNOŚCI
11 09 2017
XXXVI zmiana PKW KFOR po raz kolejny niesie pomoc
  • drukuj

W minionym tygodniu w gminie Hani i Elezit/Elez Han zrealizowano dwa projekty charytatywne zainicjowane przez turecką komórkę ds. współpracy cywilno-wojskowej (TUR CIMIC), funkcjonującą w ramach JRD-S (Joint Regional Detachment - South), we współpracy z Polskim Kontyngentem Wojskowym.

 

 

Pierwszy z nich odbył się 4 września 2017 roku i polegał na przekazaniu leków dla lokalnej placówki medycznej przez właściwą komórkę PKW, odpowiedzialną za kontakty z przedstawicielami władz i instytucji lokalnych. Materiały powierzono na ręce Pana Muzafera Dernjaniego, który jako odpowiedzialny za służbę zdrowia w gminie Hani i Elezit reprezentował personel placówki medycznej.

 

Kolejny związany był z ufundowaniem sprzętu szkolnego i doposażeniem sal lekcyjnych w szkole podstawowej im. „Ilaz Thaqi”. Zakupiono 20 tablic oraz 320 kompletów biurek wraz z krzesłami. Łączny koszt projektu wyniósł 23 100 €.

 

Była to kontynuacja dotychczasowej pomocy udzielonej szkole przez wojska KFOR. W 2007 r. została odnowiona elewacji budynku. Następnie wyremontowano i odświeżono pomieszczenia sanitarne.

 

Przedstawiciele władz lokalnych gminy Hani i Elezit oraz dyrektor szkoły podstawowej im. „Ilaz Thaqi” Pan Nazim Laci byli usatysfakcjonowani z formy udzielonej pomocy.

 

W wyniku działalności charytatywnej w dniu 6 września 2017 roku, odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę, które swoją obecnością uświetnił m.in. dowódca JRD-S Col. Mustafa Tavazar. Zwrócił on uwagę, że udział Polaków w tym przedsięwzięciu ma duże znaczenie. Złożył także podziękowania przedstawicielom XXXVI zmiany PKW KFOR, reprezentującym dowódcę ppłk Roberta Kruza, za dotychczasową współpracą.

 

Kolejne, podjęte przez PKW projekty, stanowią przykład koordynacji przedsięwzięć, wynikających z działalności mandatowej kontyngentu. Realizowana jest ona w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności lokalnej Kosowa. Dowódca JRD-S wyraził nadzieję na równie dobrą współpracę przy kolejnych przedsięwzięciach. Lista potrzeb jest duża, a chodzi m.in. o doposażenie wyżej wskazanej placówki edukacyjnej w przyrządy laboratoryjne w pracowniach: fizycznej i chemicznej.

 

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Gacek, ppor. Szymon Niewada

 

‹‹ cofnij