AKTUALNOŚCI
04 09 2017
PKW Łotwa: eFP BG scertyfikowana
  • drukuj

Rozlokowana na Łotwie międzynarodowa batalionowa grupa bojowa osiągnęła pełną gotowość operacyjną. Wyznacznikiem zdobycia  zamierzonych celów było uzyskanie certyfikacji, która odbyła się na poligonie Adazi w dniach 20-27.08.2017 r. Swój wkład na uzyskanie wysokiej oceny całej grupy bojowej mieli również polscy żołnierze z kompanii czołgów, pododdziałów logistycznych i oficerów wkładu narodowego PKW.

 


W trakcie ćwiczenia sprawdzeniu podlegało m.in. działanie kompanii czołgów w ubezpieczeniu marszu jako szpica czołowa oraz prowadzenie działań opóźniających. Ocenie podlegało także działanie w czasie oddziaływania przeciwnika poprzez ostrzał artylerii, użycie broni masowego rażenia oraz środków napadu powietrznego.Podczas omówienia ćwiczenia dokonano analizy prowadzonych działań. Polscy żołnierze zebrali mnóstwo pozytywnych opinii od osób kontrolujących pochodzących z różnych państw NATO. Po raz kolejny czołgiści z Braniewa udowodnili swoje wysokie umiejętności i bardzo dobre przygotowanie do prowadzenia działań taktycznych we współdziałaniu z pododdziałami innych państw.

 


Dowódca PKW mjr Marek Potorski podczas uroczystej zbiórki wyróżnił najlepszych żołnierzy biorących udział w ćwiczeniu urlopami nagrodowymi oraz listami gratulacyjnymi.Tekst: kpt. Przemysław Brant 

Zdjęcia: Archiwum eFP BG

‹‹ cofnij