AKTUALNOŚCI
10 08 2017
PKW Łotwa: Wizyta dowódcy Korpusu Północ – Wschód
  • drukuj

 

Grupę bojową eFP  na Łotwie odwiedził  dowódca Korpusu Północ – Wschód, generał broni Manfred Hofmann.


W trakcie wizyty obserwował szkolenie pododdziałów bojowych wchodzących w skład eFP BG, m.in.  kompanię czołgów, która tego dnia realizowała zajęcia inżynieryjno – saperskie, podczas których prowadziła natarcie z pokonaniem przeszkód inżynieryjnych.


Podczas wspólnej zbiórki ćwiczących, generał podkreślił istotę pobytu wojsk na wschodniej flance, potrzebę wspólnych treningów oraz zacieśniania znajomości i współpracy między sojusznikami. Zachęcał również do dalszego doskonalenia swoich umiejętności indywidualnych.


Gen. Hofmann był pod wrażeniem efektu osiągniętego po zaledwie dwóch miesiącach misji. W szczególności pochwalił  koordynację działań i precyzyjny sposób wykonania zadań. Pochwalił obecnych na Łotwie żołnierzy, ich zaangażowanie i poświęcenie. Podziękował za poniesione trudy z dala od domów. Powiedział, że każdy ćwiczący może być z siebie dumny, gdyż bierze udział w historycznym wydarzeniu.


Po wizytacji ćwiczących wojsk gen. Hofmann spotkał się z wszystkimi dowódcami kontyngentów wojskowych wchodzących w skład eFP BG. W trakcie  rozmowy z dowódcą PKW Łotwa  majorem Markiem Potorskim, generał podkreślił perfekcyjne przygotowanie, wyszkolenie i umiejętności polskich żołnierzy.


Na zakończenie spotkania dowódca brygady w której stacjonują Polscy żołnierze, płk Ilmars Lejins  otrzymał od dowódcy korpusu pamiątkowy ryngraf.


  ***Generał broni Manfred Hofmann  ur. 18.06.1954 r. w Kaiserslautern. W  1978 r. ukończył Uniwersytet Bundeswehry w Hamburgu. W czasie swojej służby dowodził m.in. baterią artylerii rakietowej, batalionem szkolenia artylerii rakietowej, był także szefem wydziału kadr w biurze kadr Bundeswehry, szefem sztabu w siedzibie EUFOR w Sarajewie, a także dowódcą brygady pancernej. Od 13 sierpnia 2015 r. dowodzi Międzynarodowym Korpusem Północ – Wschód w Szczecinie.Tekst: ppor. Piotr Otlewski, kpt. Przemysław Brant
Zdjęcia: archiwum PKW Łotwa

‹‹ cofnij